Frykter for sikkerheten i rettssalene

I mange av landets tinghus er det bare å gå rett inn – uten noen form for kontroll.

Inngangspartiet til Hamar tinghus.

RETTSLOKALE: Ved tinghuset i Hamar er det ingen som kontrollerer hvem som går inn og ut. Slik er det i de fleste av landets rettslokaler, det er bare Oslo tingrett og Høyesterett som har adgangs- og sikkerhetskontroll.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I fjor fikk tinghuset i Hamar en bombetrussel og fire dommere i lagmannsretten ble drapstruet. Konfliktnivået mellom aktørene er høyt i mange rettssaker.

I bygningen der Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett holder til, er det ingen kontroll av hvem som kommer inn. Nå mener domstolene at trusselbildet krever adgangskontroll og våpenkontroll i retten.

– Det er bekymringsfullt at det er mulig å gå inn i rettssalene uten noen kontroll, sier Jan Ferger, administrasjonssjef i Eidsivating lagmannsrett.

At Hamar-sorenskriver Ola P. Svors bolig ble påtent i juli 2013, viser at truslene mot rettens aktører kan være reelle.

Boligbrann i Hamar

FORSØKTE Å DREPE: En mann i 30-åra ble dømt for drapsforsøk etter at han tente på bolighuset til sorenskriveren i Hamar.

Foto: Politiet

– Stort behov

I dag er det bare Oslo tingrett og Høyesterett som har sikkerhetskontroll med metalldetektor for besøkende. Mange tinghus står på vent og domstolsadministrasjonen mener det burde bli en form for kontroll i de fleste rettslokalene.

– I takt med samfunnsutviklingen er det behov for å sikre tinghusene, sier Iwar Arnstad, fungerende avdelingsdirektør i Domstolsadministrasjonen.

Han sier de vil prioritere de største domstolene med flest saker, og Bergen og Trondheim står øverst på lista. Gjennom flere år har de ropt etter penger.

– Det er mange som er opptatt av dette, men det kommer ikke noen penger til det.

SIKKERHET: Det er innført sikkerhetstiltak i Asker og Bærum tingrett i forbindelse med rettsaken.

SIKKERHET: I saker der det er spesielt høy fare for rettens aktører, blir det innført spesielle tiltak, som her i Asker og Bærum tingrett. Bare Oslo tingrett og Høyesterett har permanent adgangskontroll.

Foto: Anders Fehn / NRK

Sikring ved inngangen krever store investeringer, men Arnstad sier det også kan gjøres en del rimeligere tiltak, som alarmknapper og vinduer i dørene på rettssalene.

Ingen satsing på gang

NRK har bedt om justisdepartementet om kommentar, men de henviser tilbake til Domstolsadministrasjonen.

På Stortinget mener Emilie Enger Mehl, som sitter i justiskomiteen for Senterpartiet, at regjeringen nå må prioritere domstolene.

Frida Melvær

INGEN SATSING: Justispolitiker Frida Melvær (H) sier de følger med på behovet for bedre sikkerhet i domstolene, men lover ingen storsatsing.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Regjeringen er nødt til å forbedre økonomien i domstolene. Når det kuttes i dommerstillinger blir det umulig for domstolene å sette av penger til sikringstiltak, sier Enger Mehl.

I forslaget til neste års statsbudsjett ligger det ikke inne noen satsing på dette, sier Høyres justispolitiker Frida Melvær

– Vi må kartlegge behovene. Jeg vil tro at det er ulike hastegrader i de ulike domstolene, sier Melvær.

På Hamar har de ingen forventninger om at kommer til å skjer noe snarlig.

– Vi tror ikke det kommer penger på bordet i løpet av kort tid, det er ikke noen tegn i tiden som tyder på det, sier Jan Ferger.