– Vi er ekstra forsiktige

Fylkesveg 33 mellom Skreia og Minnesund er stengt i Skreiberga på grunn av løs masse. I dag skal situasjonen kartlegges av en geolog. Vegvesenet håper at vegen kan åpnes for trafikk i løpet av uka.

Hvor er dette uke 25

Det er smalt og bratt langs riksveg 33 mellom Totenvika og Feiring.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Det høres kanskje ikke så alvorlig ut, men med så store anleggsarbeider som vi driver med og dårlig masse i området er vi ekstra forsiktige, sier Anne Britt Moen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Ifølge vegvesenet er veien stengt for alle trafikanter bortsett fra Timesekspressen.

– Timesekspressen vil i perioden vegen er stengt bruke fylkesvei 33 som normalt ved at passasjerene går forbi stengingsstedet. Andre trafikanter må benytte alternative traseer, sier kommunikasjonsrådgiver i vegvesenet, Einar Søberg.

Uvisst når vegen åpner

Vegen mellom Østre Toten og Minnesund er under opprustning. I forbindelse med dette arbeidet pågår det jevnlig sprengning i området. Søndag ble det oppdaget sprekkdannelser som fikk alarmen til å gå.

En geolog vil vurdere situasjonen i løpet av mandag formiddag. Det er svært bratt i området langs fylkesveg 33, og der sprekken er oppdaget er det altså dårlig grunn.

– Det ser ikke slik ut nå at den vil rase ut, men dette må kartlegges slik at vi har kontroll over situasjonen.

Moen råder bilister til å kjøre om Gjøvik og riksveg 4 eller ta turen via Hamar på den andre siden av Mjøsa.

– På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si noe om når vegen vil åpnes igjen, men vi håper å vite mer utover ettermiddagen.

Stort vegprosjekt

Andreas Rønningen er byggeleder for prosjektet. Han sier at sprekkdannelsene er oppdaget i et område tilknyttet et massedeponi.

Nåværende veg går på utsida av dette deponiet, og det er der problemet har dukket opp.

Skreifjella

Riksveg 33 skal etter hvert bli 8,5 meter bred.

Foto: Torvild Sveen / NRK

Vegutbedringen langs Skreiberga er etterlengtet blant dem som benytter vegen. Enkelte steder har fylkesveg 33 vært så smal at det ikke har vært umulig for to kjøretøy og kunne møtes. Nå bygges det 9,5 km ny veg, som skal være ferdig i 2016.