Frykt for storflaum

I ein ny rapport varslar NVE fare for flaum på oransje nivå i dei aller fleste vassdraga i Noreg. Oransje nivå er det nest høgste varslingsnivået til NVE, og gjeld for flaumer som kan gje alvorlege skader på natur og infrastruktur.