Kommune retter sterk jaktkritikk mot Ørsal Johansen

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) får hard kritikk fra Øystre Slidre kommune etter at han sa han ville skyte en ulv dersom han fikk den på skuddhold.

KLARE TIL Å SKYTE: Morten Ørsal Johansen (t.v.) og Halgeir Opdal, leder i Fram tamreinlag.

KLARE TIL Å SKYTE: Morten Ørsal Johansen (t.v.) og Halgeir Opdal, leder i Fram tamreinlag.

Foto: Geir Randby / NRK

Kommunen har sendt et brev til politiet, der de skriver at de ser svært alvorlig på saken hvor Ørsahl Johansen var med da en ulv skulle felles:

«Skadefelling er underlagt spesielle regler som skal følges. Det er i tillegg fare for at slike handlinger kan hindre, ødelegge eller vanskeliggjøre skadefellingsoppdraget. Som også er tilfelle ved ordinær jakt, er uvedkommende med skytevåpen inne i et område hvor det utøves jakt- og her skadefelling en potensiell fare for øvrige som er i området, kan hindre, ødelegge eller vanskeliggjøre skadefellingsoppdraget.»

– Skulle jeg få ulven på skuddhold, så skyter jeg

Det var i romjula reineiere i Valdres oppdaget at nærmere 40 reinsdyr var drept av ulv. Etter å ha fått fellingsløyve ble en hannulv på 43 kilo skutt fra helikopter på nyttårsaften.

Det var det kommunale jaktlaget som sto i spissen for fellingen, etter at de sporet opp ulven med snøscooterpatruljer.

Stortingsrepresentanten ringte selv til NRK i romjula for å fortelle at han aktet å delta i jakten.

– Skulle jeg få ulven på skuddhold, så vil jeg selvsagt skyte den, uttalte Johansen til NRK 30. desember.

Da uttalelsen fra Johansen ble kjent for Øystre Slidre kommune, sendte de en mail til NRK samme kveld, der de opplyste at han «ikke har anledning til å drive skadefelling i vår regi». Nå har kommunen altså fulgt opp ytterligere ved å sende en rapport til politiet.

«Slik saken fremstår for kommunen i mediene har Morten Ørsal Johansen den 30.12.2014 kjørt eller sittet på med snøscooter, og i den forbindelse medbragt et skytevåpen i den hensikt å skyte en ulv om de kom over den.» skriver rådmann Øivind Langseth i brevet til lensmannskontoret.

– Jeg deltok ikke på jaktlaget

Morten Ørsal Johansen sier til NRK fredag at han ikke har vært med på noe jaktlag og skadefelling.

– Her er det noen som har skutt fullstendig skivebom. Jeg var med Fram tamreinlag innover til reinsflokken, men deltok ikke på ordinær jakt. Jeg var der for å observere hva som skjedde, og eventuelt hjelpe til med å ta ut skadde dyr.

– Men du har sagt at hvis du kom på skuddhold av ulven, ville du skyte?

– Hvis ulven hadde gått til angrep hadde jeg gjort det, ja.

– Så du hadde med våpen i den hensikt å avlive rein?

– Ja.

– Ditt poeng er altså at du ikke deltok på jaktlaget, men var der som gjest for tamreinlaget?

– Det er helt riktig.