Hopp til innhold

Snøskuter-nei overrasker Frp

Motstanden mot snøskuterløyper i vintersportfylkene Hedmark og Oppland overrasker Frp. Men Naturvernforbundet jubler.

Snøskuter på Sjusjøen

SNØSKUTERSKEPSIS: Hedmark og Oppland er populære vintersportfylker. Men kommunene er ikke lenger interesserte i oppkjørte snøskuterløyper.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Ingen av kommunene i Oppland vil ha snøskuterløyper likevel . Også i Hedmark har mange snudd. Rundt 20 kommuner i de to innlandsfylkene søkte i 2013 om å få delta i forsøksordningen der kommunene sjøl skulle få bestemme mulig fornøyelseskjøring med snøskuter i kommunen.

Sier nei til det de ba om lov til

Nå er loven endret slik at alle kommunene kan bestemme dette sjøl. Men nå vil de ikke. Av de 10 kommunene som meldte seg på først i Oppland er det nå ingen som vil ha snøskutertrase i kommunen likevel.

Lars Haltbrekken

APPLAUDERER: Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet håper flere kommuner i landet gjør som kommunene i Hedmark og Oppland.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Enten har de ombestemt seg eller så har motstanden fra grunneiere og hyttefolk vært massiv.

– Grunneiere og andre private aktører har ikke vært interesserte i dette, så da har det ikke vært naturlig å fortsette saken fra politisk hold, sier ordfører i Nord-Aurdal, Inger Torun Klosbøle (Ap).

Det samme ser ut til å være tilfelle også i de andre kommunene.

Det betyr at kommunene i langt større grad enn regjeringa har lytta til folkeviljen og ønsket om en stille natur i denne saken.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

– Det betyr at kommunene i langt større grad enn regjeringa har lyttet til folkeviljen og ønsket om en stille natur i denne saken, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

– Hvordan betrakter du dette politisk?

– Jeg synes det er veldig merkelig at regjeringa kjørte så hardt på å tillate moro-kjøring på tross av sterk mostand mot det. Men hvis flere gjør som kommunene i Hedmark og Oppland så håper vi at vi kan få endra vedtaket, sier Haltbrekken.

– Mildt sagt merkelig

Fylkeslederen i Oppland Frp, Olaf Nils Diserud er både overrasket og skuffet over kommunenes snuoperasjon.

– Jeg forstår ikke helt tanken. En kommune eller fylkeskommune ønsker som regel å få mest mulig makt, men nå sier de at de ikke vil ha styringa sjøl og at staten skal bestemme. Det er mildt sagt merkelig, mener Diserud.

Olaf Nils Diserud

OVERRASKET: Leder i Oppland Frp, Olaf Nils Diserud hadde ikke trodd at kommunene skulle snu i snøskutersaken.

Foto: oppland.no

Kommunenes mulighet til selv å avgjøre snøskuterkjøring har vært en viktig sak for Frp i mange år. Allerede i 2007 fremmet partiet et forslag for Stortinget om å gi kommunene adgang til å forvalte lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget ble gjentatt i 2010.

Er ikke dette en for viktig sak å avgjøre for kommunene alene?

– Nei, det vil jo bli lagt retningslinjer fra Staten. Dette er ikke noen tvang, men en mulighet til å benytte en oppkjørt skutertrase. Makta bør ligge nærmeste mulig der folk bor, sier Diserud.

Mange kommuner ellers i landet, som i Telemark, i Trøndelagsfylkene og i de tre nordnorske fylkene har det vært stor interesse for økte muligheter for snøskuterkjøring. Og debattene har vært tilsvarende harde mellom motstandere og tilhengere.

Les også: