Fron-kommunene på smittetopp

Nord- og Sør-Fron og Lillehammer er på smittetoppen i Innlandet. De to Fron-kommunene har til sammen 110 smitta de to siste ukene, mens Lillehammer har 98, i følge en oversikt i VG. Koronasmitta har økt mye i store deler av Innlandet den siste tida.