Friluftslivorganisasjon: – Noe må gjøres så ikke flere blir angrepet av kyr

Bøndene og friluftslivsfolket skal finne løsninger for å hindre at turgåere blir angrepet av kyr i skog og fjell.

Ammekyr på beite

UHELDIG: Det er flere tilfeller med uheldige møter hvert år kyr og turgåere. Nå skal friluftsorganisasjoner og Bondelaget møtes for å finne løsninger. Bildet er fra Totenåsen.

Foto: RUTH BARSTEN / NRK

Denne uka ble et ektepar angrepet av tre store storfe da de gikk en formiddagstur i det populære turområdet Totenåsen i Oppland.

Åse Turid Bergsjøbrenden (67) endte på sykehus, sterkt forslått med tre brukne ribbein og brist i brystbenet etter et angrep som varte i flere minutter.

Samme dag ble en annen kvinne angrepet av ku i det samme området.

Det er flere slike tilfeller hvert år. Tidligere i år ble en mor og to barn angrepet i Rogaland. Flere tilfeller i Norge de siste årene har endt med dødsfall.

Ku angrep kvinne på Toten

Åse Turid Bergsjøbrenden var sterkt forslått etter det ublide møtet med kua på Totenåsen.

Foto: Hallgeir B. Skjelstad/Håkon Bergsjøbrenden

Vil ha tiltak

Nå mener friluftslivsorganisasjonene at noe må gjøres for å hindre konflikter.

– Vi må sette oss ned med landbruket og finne løsninger, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, som representerer 950 000 medlemmer i 17 friluftslivsorganisasjoner.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv mener det må finnes løsninger som kan hindre lignende ulykker i framtida.

Foto: Joe Urrutia

Han mener det må vurderes tiltak der det er mye storfe og folk i samme område.

– Det kan hende turstier bør flyttes eller at landbruket bør tilpasser beiteområdene. Det handler om å gi og ta.

Norsk Friluftsliv og Norges Bondelag skal møtes i slutten av denne måneden for å diskutere utfordringene med storfebeiting i utmark.

– Allemannsretten må bevares, det kan ikke bli ferdselsforbud der storfe beiter, men jeg tror mye av dette kan løses med bedre dialog, sier Heimdal.

– Risikoen har økt

Norges Bondelag er opptatt av at turgåere og syklister får mer kunnskap om farene ved å nærme seg storfe på beite.

Per Skorge

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag opplevde selv å bli jaget av en flokk på en joggetur i nylig, noe han opplevde som ubehagelig. – Jeg kom for nære flokken. Heretter tar jeg en ekstra stor omvei. Jeg er ikke redd, men man skal ha respekt for dyra, sier han.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi har rett til å bruke utmarka, men det er lurt av bonden å legge til rette for at det ikke blir konflikter. Vi er veldig opptatt av det ikke skjer ulykker, sier generalsekretær Per Skorge.

Det er særlig ammekyr, altså ku som beiter sammen med kalver, som kan angripe mennesker. Det blir flere og flere ammekyr her i landet, bestanden har økt med nesten 50 prosent de siste ti åra, og flere og flere på utmarksbeite, ifølge tall fra Landbruksdirektoratet.

– Når antallet dyr øker, øker risikoen.

– Kan styre dyra unna

Kjøttferasene som er vanlige i Norge i dag har et sterkt morsinstinkt, forteller Skorge. Han sier det er viktig at bønder avler fram dyr med et godt lynne.

Han mener også det er mulig å styre flokkene unna de mest brukte turområdene, blant annet ved å bruke gjerder.

Heimdal i Norsk Friluftsliv sier friluftslivet har all mulig interesse av at beitedyr pleier landskapet, men han håper på mer informasjon til turgåere.

– Det er for lite dialog i dag og dialogen kan styrkes, sier Heimdal.