Frikjent for babyvold

Mannen som var tiltalt for å ha mishandla sin seks uker gamle sønn, er frifunnet i Glåmdal tingrett.

Glåmdal tingrett

FRIKJENT: Mannen i 20-åra er frikjent for å ha mishandla sønnen sin.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen var tiltalt for å ha påført sin seks uker gamle sønn omfattende bruddskader og indre blødninger. I retten la aktor fram påstand om fire års fengsel, men han er nå frikjent av Glåmdal tingrett.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og har tidligere pekt på flere uhell som mulig årsak til sønnens skader. I rettssaken fortalte mannen at han blant annet hadde mistet barnet i gulvet og sneiet borti en dør. Han sa også at han klapset og ristet barnet fordi det hadde pulsfall og stoppet å puste.

Omfattende skader på spedbarn

STORE SKADER: Denne illustrasjonen viser hvor omfattende skader barnet hadde.

Foto: ILLUSTRASJON: Politiet

Babyen skal blant annet ha hatt over 30 bruddskader, og ifølge påtalemyndigheten var skadene livstruende.

– Retten mener, slik jeg leser dommen, at skadene på barnet har oppstått som følge av håndtering fra tiltalte, men da i forbindelse med episoder som tiltalte selv har forklart seg om. Det gjelder gjenopplivning, samt uhell, sier advokat og forsvarer for den tiltalte Iren Coucheron Johnsen.

Iren Coucheron Johnsen, Jo Christian Jordet

Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer for den tiltalte Iren Coucheron Johnsen under rettsaken.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Hun mener retten har foretatt en nøye og samvittighetsfull vurdering av bevisene i denne saken, og på den bakgrunn kommet fram til at han nå frifinnes.

Uenig i bevisvurderingen

I en tekstmelding til NRK skriver aktor i saken Jo Christian Jordet, at han er på ferie, og at han ikke har fått lest dommen. Han skriver også at påtalemyndigheten vil sette seg grundig inn i dommen innen ankefristens utløp.

Mari Sveen, som er barnets bistandsadvokat, mener retten har vurdert bevisene i denne saken på en litt annen måte enn det hun har.

– Jeg vil vente på aktor sin avgjørelse i saken før jeg tar stilling til om det blir aktuelt å anke denne saken over de sivile kravene, sier Sveen.

Hun har ikke snakket med barnets verge om dette ennå.

Mari Sveen i Glåmdal tingrett

BISTANDSADVOKAT: Mari Sveen er guttens bistandsadvokat.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Lettet over å bli trodd

Mannen, som nå har fylt 30, sa i retten at han måtte håndtere flere situasjoner, blant annet en for tidlig født sønn, en kone som var så sjuk at de var redde for at hun ville dø, og en 20- måneder gamle datter som hadde barnevakt i uke etter uke.

– Jeg har snakket med min klient. Han er utrolig lettet over å omsider bli trodd, sier Coucheron Johnsen.

Hun mener at familien har gjennomlevd et mareritt de siste 18 månedene.

– Det sier seg selv at den situasjonen som tiltalte havna i må være noe av det verste man kan tenke se, det har vært utrolig tøft for han og familien å føle på at man ikke har blitt trodd.

Støttet barnefaren

Moren til sønnen sa i retten at mannen alltid er rolig og harmonisk. Hun sa også at hun aldri har opplevd han som verken voldelig eller aggressiv.

Påtalemyndigheten mente at skadene på sønnen ble påført da mannen var alene med ham. Hans samboer var innlagt på sjukehus på grunn av alvorlig sjukdom, og denne sjukdommen bidro til at fødselen ble framskyndet ti uker.

Advokat Coucheron Johnsen ønsker ikke å spekulere i om denne saken kommer til å bli anket eller ikke:

- Det må statsadvokaten ta stilling til, sier hun og legger til:

- Fra denne siden er saken avsluttet som en straffesak nå, om ikke statsadvokaten velger å anke den og man må gå en ny runde.

Flere saker fra Innlandet