Frikjent for å ha skåret av svigerfars nese i et gravfølge

En mann fikk skåret av neseryggen under et basketak i et muslimsk gravfølge på Gjøvik i fjor. Mannen som var tiltalt for ugjerningen ble frikjent fordi man ikke kunne bevise hvem som hadde brukt kniven.

Gjøvik tingrett

ET VITNE TOK PÅ SEG SKYLDA: Broren til den tiltalte tok på seg skylda for ugjerningen i rettssaken. Saken endte med frifinnelse fordi det ikke er bevist utover enhver tvil hvem som brukte kniven, men retten konstaterer at det var en av de to brødrene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Det var under et gravfølge utenfor kapellet ved Gjøvik sykehus i fjor vinter at knivstikkingen fant sted. Om lag 15 personer var samlet da det oppsto et basketak som endte med at en mann fikk skåret av en bit av neseryggen.

Saken ble først omtalt i Oppland Arbeiderblad torsdag.

Mannens svigersønn, en mann i 20-åra, ble tiltalt og måtte møte i Gjøvik tingrett i mars. Men under hovedforhandlingene tok tiltaltes bror på seg skylda.

Dermed endte det med frifinnelse, fordi retten ikke finner det bevist utover enhver rimelig tvil hvem som egentlig brukte kniven, men konstaterer at det var en av de to brødrene.

Fant neseryggen i bilen

Tiltaltes bror hadde forklart under et politiavhør at han hadde sett at svigerfaren hadde trukket en kniv mot broren, og at han derfor hadde slått fornærmede.

Men under rettssaken forandret han forklaring, og sa det var han selv som hadde kuttet over nesen på fornærmede med en tapetkniv, og at den tiltalte var uskyldig.

Den fornærmede svigerfaren hevdet at han hadde sett at begge brødrene hadde tatt fram kniver, men at det var den tiltalte som hadde stukket ham i ansiktet. Den avskårede neseryggen hadde han senere funnet liggende i sin egen bil.

Tiltalte forklarte at det var han selv som først hadde blitt rispet med kniv av svigerfaren under basketaket.

Familiesak i «Eldrerådet»

I domspapirene kommer det fram at retten anser saken som svært uoversiktlig med flere motstridende forklaringer.

«Retten mener det er åpenbart at enkelte av vitnene holder tilbake opplysninger og/eller bevisst forklarer seg usant. Det er påfallende at flere av vitnene, som tiltalte, tiltaltes bror og fornærmede, ikke husker noe av det som har skjedd»

Et annet vitne i retten forklarte at saken hadde blitt tatt opp i «Eldrerådet» i det arabiske miljøet på Gjøvik, hvor det ble besluttet at saken skulle behandles som en familiesak.

Retten mener det kan være en mulig forklaring på at mange av vitnene forklarte seg forbeholdent.

Turbulent forhold

Svigerfaren og den tiltalte mannen i 20-åra skal ha hatt et turbulent forhold over lengre tid. Begge har anmeldt hverandre en rekke ganger, hatt voldsalarm på grunn av den andre parten og fått ilagt besøksforbud overfor hverandre.

Alle de tidligere straffesakene mellom de to har blitt henlagt av politiet.