Framtidig jernbane gjennom Hamar: - Uunngåelig med konflikter

HAMAR (NRK): Alle på Hamar synes å være enige om én ting. En framtidig dobbeltspors jernbane gjennom byen vil skape konflikter uansett hvor den legges.

Folkemøte om jernbane i Hamar

STAPPFULLT FOLKEMØTE: 500 engasjerte hamarsinger fylte Scandic Hotel da Jernbaneverket la fram traséalternativene for framtidas jernbane gjennom Hamar.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Så kraftig engasjerer denne saken folk i Hamar, at Scandic Hotel nærmest var fylt til randen under folkemøtet tirsdag kveld. Der la Jernbaneverket fram seks mulige traséalternativer for framtidas jernbane gjennom byen.

Vest, midt eller øst?

Dette er de tre utredningskorridorene som planleggingsleder Sverre Setvik i Jernbaneverket presenterte på folkemøtet. I grove trekk går korridor vest (1) gjennom nåværende trasé, mens korridor midt (2) går i tunnel gjennom byen. Korridor øst (3) går via Vikingskipet og Åkersvika. Men i disse korridorene er det flere alternativer:

Jernbaneverkets kart over alternative traséer

JERNBANEVERKET: Tre mulige korridorer for ny jernbane gjennom Hamar.

Foto: Jernbaneverket

Korridor 1 Vest, tre alternativer:

– 1b: Kort tunnel, jernbane i dagen gjennom Hamar Vest

– 2: Lang tunnel fra området ved Bryggeriundergangen

– 3b: Lang tunnel kulvert ved Hamarbukta

Korridor 2 Midt, to alternativer:

– 1a: Stasjon ved CC stadion

– 2: Stasjon Østbyen og med annen innføring av Rørosbanen

Korridor 3 Øst, ett alternativ:

– 3: Stasjon ved Vikingskipet og trasé rundt Disen

– Et stort inngrep, uansett

Ordfører i Hamar, Einar Busterud er ikke i tvil om at uansett alternativ som blir valgt, så vil det få store konsekvenser.

Ordfører Einar Busterud

ORDFØRER EINAR BUSTERUD: Uansett hva slags alternativ som velges, så får det store konsekvenser, mer ordfører Busterud.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

– Det dette først og fremst viser er at dette er et stort inngrep uansett hvilken trasé du tar. Og utfordringen vil være å få en funksjonell jernbane med minst mulig inngrep i byen.

Er det mulig å komme fram til et alternativ som alle i Hamar vil bli fornøyd med?

– Nei.

Alle alternativene vil få store konsekvenser, men på forskjellige måter. Ifølge Jernbaneverket må de særlig ta hensyn til miljø, kulturminner, boligområder, eksisterende bystruktur og jordbruksområder.

Konsekvensutredning

Nå skal de forskjellige alternativene konsekvensutredes. Videre begynner Jernbaneverket med jernbaneteknisk planlegging. Den 1. juni 2016 skal kommunedelplanen sendes til de berørte kommunene. Da skal Jernbaneverket ha klart hva slags alternativ de vil gå for. I perioden juni-september skal kommunedelplanen ut på høring, før den skal vedtas i desember 2016. Dobbeltsporet jernbane til Hamar skal stå ferdig i 2024.