Fra Svartfossens indre

En gris, en bever, en elg. Til og med menneskelik. Det er syn som de ansatte ved Kongsvinger Kraftverk risikerer å møte sammen med kvister og kvast ved grind-inntaket til kraftverket ved Svartfossen i Glomma.

Hans Wiggo Eirksen

Hans Wiggo Eriksen titter ut fra kraftverket.

Foto: Vera Wold / NRK

Grindrensken er bare en liten del av jobben med å sørge for at kraftverket ved Svartfossen går som smurt og bidrar til å gi nok strøm til at du og jeg kan skru på lyset.

Glommavassdraget gir rundt ti prosent av landets vannkraft. Mer enn 50 kraftverk langs landets lengste og mest vannrike elv sørger for det.

Hør radioreportasjen fra Svartfossens indre:

Enorme vannmengder

Kraftverkene gir også jobber til mange mennesker. Hans Wiggo Eriksen og Jonny Bottilsrud jobber med vedlikehold av de fire kraftverkene som tilhører Kongsvinger Kraftverk. De trives i jobben, og sørger for god orden og systemer.

De synes ikke det er noe skummelt å tenke på de enorme vannmengdene som står og trykker på den andre siden av en rundt 50 centimeter betongvegg.

Inne i Svartfossen, som har et fall på over ti meter, ligger arbeidsplassen deres. Her kan de ta seg ned en smal stige helt ned til bunnen av fossen, og de kan bruke et eget «sugerør» med en egen mekanisme som gjør at de kan kontrollere turbinene.

– Minner om en ubåt

I Svartfossens indre

Det kan på mange måter minne om livet på en ubåt når du er inne i kraftverket.

Foto: Vera Wold / NRK
Svartfossen

Grindene i Svartfossen fanger opp mye rart.

Foto: Vera Wold / NRK

På mange måter minner det indre av kraftverket om en ubåt. Og da føler Hans Wiggo Eriksen seg hjemme. Han har blant annet tjenestegjort i marinen og vært til sjøs. Men i kraftverket slipper han å sette sjøbein!

Kraftverket er datastyrt både lokalt og fra Lillehammer, forteller Eriksen. Her har de oversikt over hvor mye vann som går igjennom turbinene, som årlig produserer nok strøm til 10 000 eneboliger. Ved flom må de slippe mye vann gjennom uten å kunne bruke energien.

Lager like mye energi som 30 mindmøller

Kraftverket fikk doblet kapasiteten i 2011 da Eidsiva Vannkraft brukte 370 millioner kroner på å bygge et nytt aggregat i tillegg til det gamle fra 1975.
Bottilsrud anslår at det middels store kraftverket gir samme energi som rundt 30 vindmøller.