Hera Vekst vil gå fra matavfall til kloakkslam

Komposteringsanlegget Hera Vekst i Elverum ønsker å gå fra behandling av matavfall til kloakkslam. I går ble det kjent at anlegget må stenge innen neste sommer på grunn av luktproblemene.

Hera Vekst

Hera Vekst legges ned innen sommeren 2012. Nå vil komposteringsanlegget behandle kloakkslam istedenfor matavfall.

Foto: NRK

Hera Vekst vil at anlegget skal etterbrukes, og vurderer å behandle kloakkslam hvis Fylkesmannen gir klarsignal for dette, skriver ostlendingen.no.

Klima-og forurensningsdirektoratet (Klif) sa i går nei til videre drift ved anlegget. Hera Vekst anket avgjørelsen fra Fylkesmannen, men Klif har valgt å opprettholde avgjørelsen om å ikke gi konsesjon for videre drift.

Vil redusere økonomisk tap

Årsaken er lukt fra søppelavfall som siver ned i sentrum. Hera Vekst har lenge forsøkt å løse luktproblemet uten å lykkes.

På et ekstraordinært representantskapsmøte i Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap ble det lagt fram en skisse til hvordan eierkommunenes økonomiske tap kan reduseres.

– Hvis vi klarer å drive dette anlegget videre så vil det økonomiske tapet minske, sier styreleder, Erik Engan

Dette skal skje ved å kompostere opp mot 30 000 tonn kloakkslam. Ifølge ostlendingen.no blir behandling av slam beskrevet som en enklere prosess enn å kompostere matavfall.

– Vi vil først søke om konsesjon for 15 000 tonn slam, og etter noen år vil vi øke dette.

Mindre lukt

Det skal dermed også være lettere å unngå luktutslippene, samtidig som lukten er omtalt som mer flyktig.

– Vi håndterer slam fra Elverum kommune nå, så dette kan vi. Det er også mindre lukt fra slam. Vi håper å kunne drifte dette innenfor akseptable luktgrenser.

Man skal gå grundig igjennom alt på forhånd, og det er en forutsetning at Fylkesmannen sier ja.