Fra kjøtthall til restaurant

Den gamle basarbygningen på Hamar er blitt et populært møtested.