Hopp til innhold

Fosterbarn skal til egen familie

Barn som trenger fosterhjem bør oftere plasseres i den nærmeste familien sier Fosterhjemstjenesten.

Fosterhjemsbarn får ikke nok oppfølging
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Sterkere fokus på familie

- Vi skal få sterkere fokus på familie og på det nærmeste nettverket rundt barnet, sier Signe Granlien, leder for fosterhjemstjenesten i Oppland.

Det kom fram på konferansen til Fosterhjemstjenesten i Oppland i Øyer i dag.

Granlien forteller at når barnet plasseres hos nære slektinger så blir forholdene rundt barnet ofte mer stabile. De bytter ikke fosterhjem like ofte og kan være på samme barnehage og skole over lengre tid.

- I tilegg brytes ikke de naturlige båndene som barnet har med familien. Barnet skal jo ha kontakt med familien selv om de plasseres i fosterhjem.

Positive resultater

I Rogaland har fosterhjemstjenesten lenge arbeidet for å få flere nære slektninger som fosterforeldre og resultatene er positive, forteller Granlien.

- Ofte reagerer de nære slektingene meget positivt på å bli involvert i barnets fremtid og mange flere velger å bli fosterfamilie når de kjenner barnet og har nære relasjoner til det.

Granlien understreker at det økende fokuset på familiebåndene ikke betyr et enten eller.

- Fosterhjemsplassering hos slektinger er ikke alltid det beste, men vi skal bli flinkere til å se de mulighetene som ligger der, sier Granlien