Forsvaret sier nei til vindmøller

Forsvaret ønsker ikke 200 meters høye vindmøller i et viktig lavtflygningsområde, og går imot bygging av et stort vindkraftverk på Kvitvola.

Vindmøller i Engerdal

Bygda er splittet. I dette området vil halve bygda ha vindmøller, men det blir i så fall imot Forsvarets velsignelse.

Foto: NRK

Vindmølle

Engerdal, en liten kommune i Hedmark, er splittet i synet på vindmøller. Nå sier Forsvaret nei til utbygging.

Foto: Eolus Vind AB

De nordlige delene av Hedmark har blitt blant de viktigste lavtflyvningsområdene til Luftforsvaret.

– Med mange oppstykkene objekter, som for eksempel vindmøller, blir mulighetene for lavtflyging punktert, sier Seniorarkitekt Steinar Nilsen i Forsvarsbygg.

Han har skrevet Forsvarets høringsuttalelse, en av rundt 90 uttalelser, til vindkraftverket på fjellet Kvitvola i Engerdal – en sak som har vakt en stor debatt hedmarkskommunen.

Umulig

Joint Strike Fighter (F35)

På Ørland skal de nye F-35 jagerflyene stasjoneres, og fjellene i Innlandet blir en del av kampflybasens nærområde.

Foto: JSF.mil

Luftrommet over det indre Østlandet og Midt-Norge har blitt det viktigste treningsområdet for Luftforsvaret etter at regjeringa i fjor sommer valgte Ørland på Trøndelagskysten som landets nye kampflybase.

Lavtflyging helt ned til 70 meters høyde over terrenget er en viktig treningsform for Luftforsvaret, og Nilsen mener det kan bli umulig hvis det bygges opp til 200 meter høye vindmøller.

– Helikoptre og jagerfly må trene på å gå veldig lavt i terrenget og følge topografien. Et slik objekt, som en vindmølle, må man holde seg et godt stykke unna, sier han.

Få hindre

Forrige uke, etter at høringsfristen var gått ut, hadde settefylkesmannen i Oppland hatt innvending i forhold til vindkraftutbygging i Engerdal, mens rådmannen i kommunen hadde vendt tommelen opp.

Men forsvaret er altså negativ.

– Nord-Østerdalen er et område med svært få luftfartshindre. Derfor har forsvaret brukt disse områdene til lavtflyging. Nye luftfartshindre vil begrense disse mulighetene, frykter vi.

Sen protest

De siste par årene har kraftselskapene for alvor kasta sine øyne på Innlandet. Bare i Hedmark er det nå planer om fem store vindparker, i Engerdal, Rendalen, Trysil/Åmot, Våler og Nord-Odalen.

Tidligere har ikke Forsvaret protestert:

– Vi har ikke sett like mye på denne problematikken tidligere. Kvitvola er det som vil være verst, for der er det færrest lufthindre fra tidligere. Men i prinsippet gjelder problemet likevel alle de nevnte kraftverkene, sier Nilsen.

NVE-møte

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir eller avslår konsesjonssøknadene som nå er inne til behandling. Nilsen sier Forsvarsbygg nå har bedt om å få møte NVE for å presentere problemet.

– Det er viktig at det utarbeides en plan for hvor nye vindkraftpartier kommer. slik at man kan «avgi» noen områder til luftfartshindre mens andre reservers til lavtflyging.

I mange naturvernområder i Norge er det allerede forbudt med lavtflyging, og over tettbygde strøk eller pelsdyrfarmer er det heller ikke tillatt å fly nært bakken.

Flere saker fra Innlandet