Fortsatt asylmottak på Ormseter - men ikke på Vangseter

Asylmottaket i Hamar har fått ny kontrakt med UDI og fortsetter driften. Nå blir det 130 plasser, ti flere enn før. Men Vangseter blir ikke asylmottak.

Arild Berg, Ormseter asylmottak

Daglig leder på Hamar statlige mottak, Ormseter AS, Arild Berg, er fornøyd med at de har fått ny kontrakt med UDI.

Foto: Knut Sveen/NRK

Det er klart etter at det har kommet muntlig beskjed fra UDI til både daglig leder Arild Berg ved Hamar statlige mottak, Ormseter og til Hamars ordfører, Morten Aspeli.

– Dette er gledelig, sier mottaksleder Arild Berg.

Den nye kontrakten med UDI gjelder i første omgang for tre nye år, men med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Ikke mottak på Vangseter

Men det blir ikke aktuelt å ta i bruk Vangseter som asylmottak.

– Vi har god plass til ti stykker ekstra i den bygningsmassen vi har i dag. Å bruke Vangseter som mottak, blir dermed ikke aktuelt, sier daglig leder Arild Berg.

Det var enten aktuelt å legge ned asylmottaket på Ormset eller å utvide fra 120 til 150 plasser. Ved en utvidelse ønsket man å ta i bruk også Vangseter som mottak. Men det protesterte velforeningen i området kraftig på.

– Nå vil styret i Ormseter ta initiativ til et møte med Vangseter velforening for å få til et godt samarbeid framover, sier daglig leder på Ormseter, Arild Berg.

Sju arbeidsplasser sikret

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, ser på avtalen med UDI som en tillitserklæring.

– Det at virksomheten ved Ormeseter får fortsette, er en tillitserklæring for både mottaket og kommunen, sier Aspeli.

Vedtaket fra UDI betyr at de sju ansatte på asylmottaket fortsatt har en arbeidsplass å gå til.

Vil bosette flere

Hamar kommune ønsker også å bosette flere av asylsøkerne på Ormseter som får oppholdstillatelse i Norge.

– De er godt i gang med integreringsprosessen i Hamar, og det beste for dem er at de får bli i den kommunen de har begynt å lære å kjenne, sier ordfører Morten Aspeli.