Fortsatt 15-års grense for fester

Flertallet i kommunestyret i Folldal stemte mot APs forslag om 18-års aldersgrense på offentlige fester. Forslaget ble nedstemt med 5 mot 12 stemmer, skriver Østlendningen. Flertallet mente ordningen med 15-års aldersgrense på fester fungerer godt.