Forsvaret slokket skytefeltbrannen selv

Forsvarets egne mannskaper slokket den mindre skogbrannen i skytefeltet nordøst for Rena onsdag ettermiddag. Forsvarets bruk av røykgranat startet trolig brannen.

Skytefeltet i Åmot

Hit, men ikke lenger: Bildet er tatt på Hareåsen mot Deifjellet. Her begynner rød sone der det er strengt forbudt å bevege seg for uvedkommende. Den mindre skogbrannen kan ikke sees herfra.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Politiet i Hedmark fikk melding om brannen ved 12-tida, og ifølge operasjonssentralen har åtte–ti mål brent opp.

Det tilsvarer litt mer enn størrelsen på en fotballbane.

Hvitt fosfor

Det var altså Forsvaret selv som sto for slokkingsarbeidet fordi sivilt brannvesen ikke har lov til å gå inn i området .

Grunnen er at det kan være forbundet med livsfare å bevege seg der på grunn av blindgjengere.

Ifølge Østlendingen ble det skutt med fosfor-holdige røykgranater inne i området, og dette er årsaken til at brannen startet. Hvitt fosfor er ekstremt brannfarlig når det kommer i kontakt med luft.

Helikopter

Brannen startet tirsdag, men Forsvaret klarte da å slukke brannen sjøl, men den blusset opp igjen.

Vaktleder ved Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen, Arve Heimdal, sier til NRK at de ikke er innsatsstyrke i skytefeltet og rett og slett ikke har lov til å være der.

Men Forsvaret hadde bistand fra overbefal fra brannvesenet og politiet. Et militærhelikopter ble også brukt for å få oversikt over omfanget av brannen.