Forsvarerne ville utsette rettssaken etter sorenskriverbrannen

Forsvarerne til Hamar-mannen som er tiltalt for mordbrann og drapsforsøk fikk ikke medhold i sitt ønske om å utsette rettssaken.

Morten Andreassen

UTSETTELSE: Forsvarer Morten Andreassen (bildet) og Thomas Randby mente at rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha tent på huset til sorenskriveren i Hamar må utsettes.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen fra Hamar er tiltalt for en lang rekke straffbare handlinger som mordbrann og drapsforsøk etter at han skal ha tent på huset til sorenskriveren i Hedmarken tingrett. Han er også tiltalt for salmiakk-angrep på to politibetjenter, trusler og vold.

Rettssaken i Sør-Østerdal tingrett startet med at retten måtte behandle dommer Cathrine Fossen habilitet som det ble stilt spørsmål ved fra forsvaret, etter at hun deltok på et seminar der sorenskriveren orienterte om saken. Retten behandlet spørsmålet og fant henne habil.

– Bør utsettes

Etter det begjærte forsvarerne rettssaken utsatt med bakgrunn i tre begrunnelser:

1. Muligheten til å forberede seg til rettssaken. Den tiltalte sitter fengslet som Anders Behring Breiviks eneste medfange og sitter på svært strenge restriksjoner. Muligheten til å forberede seg har vært vanskelig, mente forsvarer Morten Andreassen.

Blant annet er det en glassvegg mellom han og den tiltalte når de møtes. Det gjør det vanskelig å gå igjennom saken.

Tormod Bakke

IKKE UTSETTE: Aktor Tormod Bakke mente at saken ikke skal utsettes.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Den tiltalte har også hatt minimal tid til å gå igjennom dokumenter og lydopptak. Ifølge Andreassen dreier det som om 200 timer med samtaler som forsvaret har mottatt, men som den tiltalte kun har fått 22 timer til å gå igjennom.

2. Tiltaltes helse. Han er sliten etter den strenge varetektsfengslingen.

3. Soneforholdene under rettssaken. Den tiltalte sitter på Ullersmo. Der sitter han i en sikkerhetscelle som brukes til å straffe de innsatte, ifølge forsvarer Andreassen. Cellen er mindre enn vanlige celler, har en seng som er boltet fast og ingen skrivebord eller stol. Det er også langt å kjøre mellom Hamar og Ullersmo. Flere timer i bil hver dag i seks uker er ikke holdbart, sa Andreassen.

Ikke enig

Aktor Tormod Bakke sa han har forståelse for at det har vært vanskelig å forberede saken med tanke på de strenge restriksjonene som tiltale sitter på.

Han sa det også har vært et ønske fra aktor om at tiltalte skulle få kopi av dokumenter, men dette har ikke skjedd. Det er kriminalomsorgen som har tatt avgjørelsen om at tiltalte skal sitte fengslet på høysikkerhetsavdeling på grunn av trusselbildet.

Bakke mente at spørsmålet er om forsvaret har fått sett materialet og gått igjennom dette med sin klient. Bakke mente at den tiltalte i utgangspunktet ikke har noen rett til å se alt materiale, men at det er forsvareren som må gå igjennom dette med tiltalte.

Aktor mente dermed at saken ikke skal utsettes. Han fikk støtte av bistandsadvokatene.

Retten mener han har hatt nok tid, og avviste begjæringen om utsettelse.