Hopp til innhold

– Gleder meg til å ta en fest igjen!

ÅSNES (NRK): Åse Marit Kristiansen (20) savner studentlivet med venner og festing. Nå vil forskere finne ut hvordan korona-krisa påvirker studenter som henne.

Studentrådsleder Åse Marit Kristiansen sitter på en benk og leser i ei bok.

SAVNER HVERDAGEN: Åse Marit savner fellesskapet i studentmiljøet. Hun synes det er bra at forskere nå vil finne ut mer om hvordan unge voksne påvirkes av korona-krisen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Sola skinner og Åse Marit Kristiansen har tatt med seg pensumboka ut for å lese. Det nærmer seg eksamen, men hun synes det har vært vanskelig å konsentrere seg om studier etter at høgskolen stengte dørene.

– Dagene blir ekstremt lange. Og selv om det er mye tid til å lese er det lett å bruke tida på andre ting enn skole. Nå har jeg snart strikka ferdig en genser, sier 20-åringen, som er studentrådsleder ved Høgskolen i Innlandet i Elverum.

I likhet med studenter over hele landet har hun hatt en veldig annerledes studietid etter at høgskolene og universitetene stengte dørene 13. mars.

Forsker på hvordan unge takler kriser

Portrettbilde av Gerd Kvale

PROFESSOR: Gerd Kvale leder forskningsprosjektet.

Foto: Bjarne Hansen

Nå vil forskere finne ut hvordan korona-krisen påvirker unge voksne. De har derfor satt i gang landets største undersøkelse blant studenter.

– Unge voksne er i risikogruppa for å utvikle psykiske lidelser. To av tre som har psykiske lidelser, fikk det før de fylte 25 år. Derfor er det spesielt interessant å se på hvordan denne gruppa takler den nye hverdagen, sier professor Gerd Kvale, som leder undersøkelsen.

Kriser kan få frem det beste og verste i oss. For noen utløser det nye måter å tenke på, kreativitet og mestringsfølelse. Men det kan også utløse angst, ensomhet og depresjon.

Nå vil forskerne se på hvilke mekanismer som slår inn under korona-krisa.

– Det er ikke sikkert vi kommer til å se en økning i psykiske lidelser, slik noen har trodd. Men vi vet ikke, sier Kvale.

Istedenfor kan samhold og mestring være det som utmerker seg, sier professoren.

Det kan være følelsen av at vi står sammen, at vi har en felles oppgave i å bekjempe dette viruset og at vi er villige til å ofre ganske mye, sier Kvale.

– Mange har det tøft

Marte Øien, leder i NSO

POSITIV: Studentleder Marte Øien er glad for undersøkelsen.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Det er store forskjeller når det kommer til hvordan studentene takler stengte skoler og å være adskilt fra venner.

Studentrådsleder Åse Marit Kristiansen tror mange føler på ensomhet. For henne har sosiale medier vært viktig for å holde kontakt med de andre.

Norsk studentorganisasjon oppfordrer alle studenter til å delta i undersøkelsen. Leder Marte Øien sier sier det er viktig å få kunnskap om hvordan studenter takler den nye hverdagen.

– På den måten kan vi iverksette målretta tiltak for å bedre studenters psykiske helse, sier hun.

Hun sier hun har fått meldinger om at mange har det tøft nå. De sliter med å få struktur på hverdagen og er bekymret for økonomien sin.

Tidligere undersøkelser har avdekket at hver fjerde student sliter med alvorlige psykiske plager og mange er ensomme.

Samler spytt fra 15.000 personer

Forelesning sosionom 16

SAMLES IGJEN: Høgskoler og universiteter åpner gradvis fra 27. april. Men studentene oppfordres til å bli hjemme om de kan.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Undersøkelsen er sendt til alle landets høgskoler og universitet. Forskerne vil følge opp flere studenter for å finne ut hvordan korona-krisa påvirker dem på kort og lang sikt.

– Med de store endringene som studentene nå må forholde seg til, blir det viktig å følge opp, slik at en kan sette i verk treffsikre tiltak for å styrke helse og mestring, sier forsker Gerd Kvale

Det skal blant annet samles inn spyttprøver fra 15.000 personer for å få mest mulig kunnskap om hvordan unge påvirkes.

– Vi ser på hvordan biologi og psykologi henger sammen. Om det er noen sammenheng mellom genetikk og hvordan vi takler ytre påvirkninger, sier Kvale.

Planlegger fest

Over hele verden blir det gjort lignende undersøkelser i forbindelse med korona-krisa, slik at forskerne kan sammenligne funn og få bred kunnskap.

Student Åse Marit Kristiansen gleder seg til hverdagen blir mer normal igjen. Og hun har allerede planlagt hva hun skal gjøre når de strenge smittevernstiltakene opphører.

– Vi har allerede planlagt en fest og så blir det tur på Kielferga med en god venninne, sier 20-åringen.

Flere saker fra Innlandet