Hopp til innhold

Nyopererte fikk VR-briller– resultatet overrasket forskerne

Med brillene på opplevde pasientene mindre smerter etter operasjon.

Hofteoperasjon

Mange føler smerter etter operasjon. Nå forskes det på om VR kan gi god smertelindring og dermed mindre medisinbruk.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Mange pasienter trenger sterke smertestillende medikamenter etter kirurgiske inngrep.

Men medisiner kan ha uheldige bivirkninger. Derfor har forskere nå sett på om VR kan fungere som smertelindring.

Førstelektor Hege Jansen Skavern ved Høgskolen i Innlandet har ledet pilotstudien.

– Vi ville se om det fantes noen ikke-medikamentelle metoder, hvor vi kunne bruke avledning- eller distraksjon som tillegg til smertestillende midler for nyopererte pasienter, sier Skavern.

Hege Jansen Skavern

Førstelektor Hege Jansen Skavern ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Foto: Privat

Overrasket over effekten

Forskerne utstyrte to menn og fem damer i alderen 50–70 år, som nettopp hadde fått satt inn enten ny kne- eller hofteprotese, med VR-briller.

– Det er inngrep som ofte er smertefulle etter operasjon, sier Skavern.

Deretter spilte de av en tredimensjonal video, som skulle gi opplevelse av å være på havdypet.

Forskerne ble overrasket over hvor stor effekt den 7 minutter lange filmen hadde på pasientenes opplevelse av smerter.

– Pasientene lå med moderate til forholdsvis sterke smerter før vi startet. Alle som var med på utprøvingen opplevde smertelindring, forteller Skavern, som selv er intensivsykepleier.

Glemte smertene

Pasientene beskrev at VR ga en sanseopplevelse som varte i flere timer etter utprøvinga.

«Dette var rett og slett en ren nytelse. Jeg var ikke i de vonde hoftene mine eller noe sånt. Jeg var der».

En annen av pasientene beskrev det slik:

«Det var som å være i et korallrev. Jeg hadde lyst til å klappe manetene.»

En tredje pasient sa dette:

«Det var ikke tanker for annet enn det du ser, du blir så oppslukt av det du ser. Ja, så du får ikke tanker på noe annet. Og da blir jo smerten mye borte».

Skavern sier den største overraskelsen var at pasientene opplevde at den gode følelsen fra 3D-filmen varte i lang tid etter at de hadde sett filmen.

– Pasientene oppga at bare de lukket øynene så var de inne i det samme elementet som de hadde vært i under filmen.

VR-testene foregikk på ortopedisk avdeling på Sykehuset Innlandet i Elverum.

VR flytter fokuset

Smerte er en subjektiv og sammensatt opplevelse. Derfor kan smertefølelsen dempes hvis vi avledes av andre sanseinntrykk, forklarer biolog Marit Aralt Skaug.

Biolog Marit Aralt Skug

Biolog Marit Aralt Skaug tok initiativ til forsøket med VR-briller som smertelindring på postoperative sykehuspasienter i 2018.

Foto: Privat

Hun hadde ideen om å teste ut VR-briller som smertelindring på postoperative pasienter i 2018.

– Vi har sett at VR brukes mer og mer internasjonalt. Blant annet for å avlede smerteopplevelse hos barn som skal gå gjennom smertefulle prosedyrer. Da tenkte vi at dette også kunne brukes på andre type pasienter.

Forskerne vet ikke sikkert hvordan VR påvirker smerteimpulsene. Men det er kjent at smerte påvirkes av følelsene våre.

– Den altoppslukende opplevelsen som VR kan gi, kan gjøre teknologien egnet til å trekke oppmerksomhet bort fra smerter og ubehag, sier Skaug.

Lukt og hørsel

Knut Henrik Aas, administrerende direktør for Fynd Reality AS er ikke overrasket over hva forskeren fant.

Knut Henrik Aas, adm.dir i Fyndreality AS

Knut Henrik Aas, adm.dir. i det norske VR-selskapet Fynd Reality AS.

Foto: Simen Prestaasen

Selskapet med base i Hamar lager tredimensjonale løsninger for blant annet opplæring i helse-, bank og skolesektor.

– Det er helt i tråd med hva vi vet om hvordan virtuell virkelighet påvirker sansene våre, sier han.

Han sier årsaken er at fokuset blir på hva vi ser i den tredimensjonale virkeligheten vi er i.

– Tilsetter vi lukt og smak i tillegg vil det virke enda sterkere.

Han tror bruken av VR vil øke de neste åra.

Kan minske medikamentbruk

Førstelektor Hege Jansen Skavern sier bruken av VR-briller kan føre til mindre bruk av smertestillende medisiner til nyopererte pasienter.

– Det er mye som indikerer det. Ut fra denne piloten ser det ut som at dette kan påvirke medikamentbruken over tid.

Nå skal pilotstudien lede til et hovedprosjekt, der VR skal testes på ulike pasienter i ulik alder.

Målet er å finne ut om VR kan gi smertelindring, men også distraksjon fra vonde tanker og lange dager, for barn som ligger lenge på sykehus og for kreftpasienter som får cellegiftbehandling.

Les mer:
Behandler demens med VR-briller
Stiller diagnoser med VR-briller

Flere saker fra Innlandet