Forsker: – Eldreomsorg er god butikk

Store, internasjonale selskaper sikler etter å drive norske sjukehjem. Forsker advarer kommuner mot å slippe dem inn.

Eldreomsorg er god butikk

FRYKTER PRIVATISERING: Tove Paulsen (tv) og Rita Martinsen (th) frykter at Lyngholtet blir konkurranseutsatt.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Elverum er en av flere kommuner som nå vurderer å konkurranseutsette sjukehjem.

– De private skal jo tjene penger, og da går vel både ut over lønna vår og tilbudet til pasientene, frykter Tove Paulsen ved Lyngholtet sjukehjem i Elverum.

Hun får støtte fra eksperter. Forsker og professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark, Bjarne Jensen, mener kommunene bør være skeptiske til slike selskaper.

Det er i ferd med å bli en svær internasjonal bransje som ønsker å tjene penger på norsk velferd, sier forsker og professor i økonomi ved Høgskolen i Hedmark, Bjarne Jensen.

– Havner i skatteparadis

Ifølge tall fra SSB har det vært en voldsom vekst i sjukehjemsplasser drevet av kommersielle selskaper i Norge de siste årene. Nå er 2600 sjukehjemsplasser på sjukehjem drevet av profittdrevne selskaper.

Strid om private sykehjem i Moss

Økonomiprofessoren mener det er en fare for at utenlandske selskap kan utnytte det.

Bjarne Jensen

SKEPTISK: Økonomiprofessor Bjarne Jensen er skeptisk til konkurranseutsetting av sjukehjem.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den svenske riksrevisjonen undersøkte en del av selskapene. Overskuddene transporteres ut til selskaper som ligger i skatteparadiser, slik at disse selskapene ikke betaler skatt, sier Bjarne Jensen.

Ifølge Jensen har selskapene ofte store lån med høye renter som er fra selskaper i skatteparadiser.

For noen år siden var kanskje moralen til noen av velferdsforetakene noe annerledes enn den er nå. Nå opplever vi alle som grundige og veldig seriøse, sier Tom Tideman i Unicare.

Unicare er blant de fire største private selskapene som driver velferdstjenester. Selskapet har drevet med private velferdstjenester siden 2008.

Vi har merka økt konkurranse, men det synes vi bare er positivt. Det skjerper oss til å gi bedre tjenester, sier han.

Sparer ikke på konkurranseutsetting

En utredning i Elverum kommune viste at de kunne spare mellom 10 og 15 millioner kroner i året på å konkurranseutsette to av de fire sjukehjemmene i kommunen.

– Vi vil ikke ha eldre på anbud

Økonomiprofessoren ved Høgskolen i Hedmark hevder at kommunene ikke sparer penger på det.

Det vi ser med disse store multinasjonale konsernene er at vi får mindre innsikt i eldreomsorgen. Vi vet ikke helt hva pengene vi betaler inn til disse konsernene går til. Vi ser også helt klart at de ansatte får noe dårligere lønnsbetingelser og dårligere pensjonsvilkår, sier Bjarne Jensen.

Han sier kommunene også glemmer å ta med kostnadene kommunene får ved å få nye aktører inn og organisere ordningen.

Mister pensjon hvis Elverum privatiserer sjukehjem