Hopp til innhold

Forlik i striden etter omstridt bitcoin-fabrikk i Alvdal.

Det blir ingen rettssak mellom Alvdal kommune og boet etter konkursen i selskapet Dataroom.

Russiske investorer skulle bygge ut en datapark for en milliard kroner og lage kryptovalutaen bitcoin i Nord-Østerdal.

Alvdal kommune sa opp leieavtalen og Dataroom svarte med erstatningskrav på 4 millioner kroner og sendte saken til tingretten.

Denne uka har Alvdal kommune og boet etter Dataroom inngått forlik og dermed blir det ingen rettssak. Selskapet Dataroom ble tvangsoppløst i februar i år, fordi selskapet ikke har hatt revisor.

Ifølge forliket betaler blant annet Alvdal kommune 100 000 kroner til boet. Kommunen overtar verdier som står igjen på Plassen i Alvdal, der produksjonen var.

-Forliket vi har kommet fram til anser vi som en akseptabel løsning, skriver kommunedirektør Per Arne Aaen i en e-post til NRK.

Egon Bjune er styreleder og daglig leder i selskapet BBI Consulting, som tok over alle eiendelene til Dataroom i fjor høst. Han er glad for at saken er ferdig, men vil ikke kommentere forliket utover det.