Forlik etter regnskapsrot

Student-samskipnaden i Hedmark og deres tidligere direktør Rolf Schjølberg inngikk i går et forlik.

Studentsamskipnaden i Hedmark

Schjølberg får 550.000 kroner som oppgjør for jobben han gjorde.

Han krevde i utgangspunktet om lag 1,2 millioner kroner, mens student-samskipnaden kom med et motkrav på 1,5 millioner.

 

Forliket innebærer at Schjølberg tar på seg ansvaret for en del av regnskapsrotet i samskipnaden. Saken har versert i retten den siste tiden, men er altså avblåst etter at partene er enige om et forlik.

Hevdet uaktsomhet

Motparten mente Schjølberg hadde gjort jobben på en slik måte at han hadde påført samskipnaden store tap.Samskipnadens advokat Thor Dyre Østby mener Schølberg var uaktsom i jobben sin som daglig leder.

Kravet advokat Østby framsatte mot Schølberg var i alt på 1,5 millioner kroner. Advokat Østby begrunnet dette med at Schjølberg ikke økte semesteravgiften overfor studentene slik styret hadde bestemt.

Et svært rotete og mangelfullt regnskap medførte ekstra regnskaps- og revisjonsutgifter på i alt 700.000 kroner.

- Tøv

Schjølbergs advokat, Tore Jarl Hjelseth, kalte motpartens krav som rent tøv.

- Dette er et dolkestøt i ryggen på en pliktoppfyllende medarbeider, sa Hjelseth i retten. 

Advokaten skisserte også hvilken vanskelig situasjon Schjølberg måtte overta, og tegnet dermed et bakteppe for hvordan situasjonen var.

- Studentsamskipnaden var i en dyp økonomisk krise, økonomien var aldeles på felgen, sa Hjelseth.