Hopp til innhold

Nei til klimafabrikk tross regjeringas klimaløft

VÅLER (NRK): Sponplatefabrikken vil bruke mye penger på å gjenbruke trematerialer. Ber Staten stille med 25 prosent i støtte, men får nei på grunn av regelverk som nå få massiv kritikk.

Direktør ved Forestia i Våler Terje Sagbakken foran flishaugen som blir til byggevarer.

FRA FLIS TIL SPONPLATER: Administrerende direktør ved Forestia, Terje Sagbakken, i Våler med ny flis som i dag brukes i sponplatene. Nå vil han blande flis fra gamle byggevarer inn i platene for å gjenbruke trevarer.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Forestia i Våler i Innlandet er i dag en av Skandinavias største sponplatefabrikker. 200 ansatte gjør om sagflis til gulv, vegger og tak i byggeprosjekter.

– Sponplatefabrikken går bra i dag den, men her ser vi muligheten til å drive mer miljøvennlig, sikre råstoff i framtida og ikke minst gi 100 nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør Terje Sagbakken.

Sponplater ferdig produsert ved Forestia

SPONPLATE: Flisa blir til sponplater som brukes i byggeprosjekter både i Norge og i utlandet.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Derfor søkte de staten om støtte til å realisere miljøprosjektet, men fikk avslag.

Staten blir bedt om å kun stå for en firedel av investeringa, men sier nei.

Returtre som bygningsmaterialer

Forestia bruker i dag sagflis fra treindustrien som tørkes og limes sammen til plater som kan brukes i byggenæringa. I framtida håper de å kunne blande inn flis fra gamle trematerialer som kuttes opp og gjenbrukes i industrien.

Tørkeavdelingen ved Forestia i Braskreidsfoss

TØRKER FLISA: I dette anlegget blir flis tørket før det pakkes sammen til å bli sponplater.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Treavfall utgjør 20 prosent av avfallet i Norge. I dag brennes det opp i stedet for at det gjenbrukes.

Produkter fra tre binder store mengder karbon. Når returtre gjenbrukes i nye produkter forlenges det med mange år.

– Da utsettes brenninga av avfallet med flere tiår, sier Terje Sagbakken.

Forestia tar størstedelen av investeringene ved prosjektet på 250 millioner kroner sjøl. Men siden det er en stor investering er det ikke i seg sjøl bedriftsøkonomisk lønnsomt.

– Vi har behov for at samfunnet blir med på en del av investeringene, sier Sagbakken.

Derfor søkte de Innovasjon Norge om 80 millioner kroner i støtte. Avslaget kom før jul i fjor.

Jeg ble overraska siden vi hadde fått så stor støtte fra sentrale politikere, fra bransjen og gjenvinningsbransjen, sier Terje Sagbakken.

Paller med sponplater ved Forestia i Våler

STORE: Forestia i Våler er en av Skandinavias største sponplatefabrikker i dag. Men de vil bli mer miljøvennlige ved å bruke returtre.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Sponplatefabrikken er ikke avhengig av prosjektet, men han gir likevel ikke opp å gjøre den om til en klimafabrikk.

Reglene må endres

Innovasjon Norge sier de ønsker å bidra til omstilling av norsk næringsliv fra lineær til sirkulær økonomi. Det er også sentralt i klimaplanen som regjeringa nylig la fram.

– Vi vurderer prosjektet som et interessant og viktig prosjekt, sier leder for Innovasjon Norge Innlandet, Sverre Håvard Bjørnstad.

Men søknaden kvalifiserer ikke til støtte under de ordninger som de forvalter.

Da må reglene forandres. De er gammeldagse og stivbeinte, sier stortingsrepresentant for SV Karin Andersen.

Karin Andersen

REGLENE MÅ ENDRES: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) krever at reglene for både Innovasjon Norge og Enova endres slik at miljøprosjekter som Forestia planlegger kan få støtte.

Foto: NRK

Hun er klar over at det kan bli kostbart for staten, men mener det er helt nødvendig for å få industrien til å omstille seg til gjenbruk. Derfor mener hun reglene for å få støtte fra Innovasjon bør endres.

Sverre Håvard Bjørnstad sier de fortsatt ønsker en dialog med Forestia for å finne løsninger som kan være med å realisere prosjektet.

Etterlyser handling

Forestia har heller ikke funnet noe program hos Enova som de kan søke på. Enova er et statsforetak som skal bidra med støtte til å få ned klimautslippene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stilte i fjor spørsmål til klimaminister Sveinung Rotevatn om han vil bidra til å gi Enova mulighet til å bidra med støtte men fikk til svar at det er Enova som må vurdere de ulike prosjektene.

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Mathias Fischer sier til NRK at de er godt kjent med prosjektet til Forestia-fabrikken og at det er et positivt initiativ. Men sier det er Enova som gjennomfører behandling av søknadene.

De har faglig frihet innenfor avtalens rammer til å prioritere mellom områder og tildele støtte til enkeltprosjekter, sier han.

Næringskomiteen på Stortinget gikk før jul inn for at prosjekter som Forestias industriutvikling bør få støtte. De mener skogens ressurser i større grad må brukes til å skape produkter og arbeidsplasser og at gjenvinning av tre bidrar til store klimabesparelser.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap) som sitter i næringskomiteen har nå etterlyst hva regjeringen gjør for å følge opp næringskomiteens innstilling.

Nils Kristen Sandtrøen og fabrikksjef ved Forestia Espen Svenneby

ETTERLYSER HANDLING: Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) fra Hedmark har engasjert seg i prosjektet. Her sammen med fabrikksjef på Forestia Espen Svenneby.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Jeg kan ikke komme på et eneste prosjekt i hele Norge som har så stor positiv påvirkning på samfunnsøkonomien. Det er en gavepakke for fellesskapet, sier han.

Han viser til at prosjektet både vil være bra for miljøet og det vil bidra til nye arbeidsplasser i en region der 40 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor jobb.

Mens politikerne diskuterer jobber administrerende direktør ved Forestia videre med miljøprosjektet. Men han gir det ut året for å fortsette med planene.

– Kommer vi ingen veg må vi bruke ressurser på andre utviklingsprosjekter, sier han.

Video fra Forestia om produksjon av sponplater

Flere saker fra Innlandet