Vil legge ned lokale fengselsplasser selv om soningskøene er lange

Fengselet i Vestre Slidre foreslås nedlagt. Dermed er 25 soningsplasser og jobben for 16 ansatte i fare.

Fengselet på Slidreøya

Kan blir nedlagt: Fengselet på Slidreøya i Vestre Slidre.

Foto: Nils Rogn

De ansatte ved fengselet på Slidreøya fikk beskjeden mandag. Kriminalomsorgen må spare vel 10 millioner i regionen, og ser for seg to mulige måter å gjøre dette på:

Stian Olstad, tillitsvalgt NFF

Stian Olstad er tillitsvalgt for de fengselsansatte i Vestoppland.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Enten vil de bruke ostehøvelprinsippet og kutte litt ved alle fengslene, eller å så løser de floka ved å legge ned fengselet i Vestre Slidre.

– Helt horribelt, sier Stian Olstad. Han er tillitsvalgt i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund, NFF.

Olstad mener det er både dumt, rart og lite realistisk å fjerne fengselsplasser når det er lange fengselskøer. I valget av to onder foretrekker han å spare litt ved flere fengsler.

Justisdepartementet avgjør

Fengselsleder Stig Storvik, Oslo fengsel

Stig Storvik er fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgen, region øst.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– Vi har fått i oppdrag å effektivisere driften, og må spare penger. Vi ser at det er muligheter for betydelig gevinst dersom vi flytter på noen plasser, sier Stig Storvik. Han er fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst.

Kriminalomsorgen har imidlertid ikke fullmakt til å ta denne typen avgjørelser. Derfor har de kommet med forslag, og til slutt er det Justisdepartementet som skal ta avgjørelsen om det blir nedleggelse av soningsmulighetene på Slidreøya.

– Soningskøa tilsier ikke nedleggelser

Det hele fortoner seg rart, sier fengselsleder Han Otto Grøndahl ved Vestoppland fengsel. Han viser til at hele Kriminalomsorgen skal i ny støpeskje i løpet av 2015, og derfor mener han dette er en type spørsmål som burde vurderes i en slik sammenheng.

– Jeg har ikke noe eierskap til dette forslaget. Dette er det andre som har kommet fram til, sier Grøndahl som har forståelse for at det er vanskelig å spare penger uten at det rammer noen.

Rimelige soningsplasser i Valdres

Soningsplassene i Valdres har godt renommé og god rehabiliteringseffekt, hevder fengselsleder Grøndahl. Dessuten er de rimelige.

– Faktisk av de rimeligste i landet, sier tillitsvalgt Stian Olstad.

De faktiske forhold gjør forslaget om å legge ned pussig, mener Olstad. Han er forberedt på å kjempe for både arbeidsplassene og soningsplassene i Valdres.

– Uhørt å legge ned i Valdres, sier justispolitiker

Jenny Klinge

Justispolitisk talskvinne for Senterpartiet, Jenny Klinge.

Foto: Bernt Sønvisen/Senterpartiet

Det er både uhørt og uaktuelt å legge ned fengselet i Valdres, sier justispolitisk talskvinne i Senterpartiet, Jenny Klinge.

Hun mener landet trenger flere fengselsplasser og ikke færre. Sett i lys av forsøket på å skaffe soningsplasser i Nederland, blir det meningsløst å bygge ned det vi allerede har, hevder justispolitikeren fra Sp. Klinge mener den type soning som fengselet på Slidreøya tilbyr, er noe av det som det trengs mer av i framtida.