– Innlandet er et naturlig navn for oss

Forhandlingsutvalget i Hedmark og Oppland fylkeskommuner foreslår at det sammenslåtte fylket skal hete Innlandet og at det skal administreres fra Hamar.

Even Aleksander Hagen, Per Gunnar Sveen og Aasa Gjestvang

INNLANDET: Hedmark og Oppland er de to eneste fylkene uten kyst, dermed mener forhandlingsutvalget at det er et logisk navnevalg.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er i hovedsak to ting det har vært knytta spenning til når det gjelder sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker.

  • Hva skal fylket hete?
  • Hvor skal arbeidsplassene ligge?

I dag har forhandlingsutvalget trolig gitt svaret på begge deler.

– Vi er ikke ferdige med alt, men vi har kommet så langt i forhandlingene at vi synes det er riktig å fortelle hva som vil være kjernen i det vi skal behandle i fylkestinget i januar, sier fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen.

Hedmark og Oppland er beryktet for harde lokaliseringsstrider, så partene har på forhånd blitt enige om noen verdisøyler for prosessen fram til 2020. Å være rause, framtidsretta og moderne blir viktig for dem.

– Nå skal vi bygge Innlandet til å bli Norges beste fylke, sier fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen.

Lokalisering

Fylkeskommunene har i dag en desentralisert modell, men hovedadministrasjonene ligger i dag i Hamar og i Lillehammer. Fra januar 2020 foreslår utvalget at hovedsetet blir liggende i Hamar, men at Lillehammer skal ha administrasjon for kultur, kulturarv og kollektivtrafikk. Fagskolen skal fortsatt ligge på Gjøvik.

– Det er fortsatt mange ting det skal forhandles om, men vi ønsker å være ryddige og ha noen faste rammer å jobbe etter, sier Sveen.

Han legger til at ingen ansatte er «ofret» i denne prosessen, men at de nå vil ha sterke fagmiljøer i alle de tre byene.

Jevnbyrdige parter

I sommer ble det bestemt at Fylkesmannen for Innlandet skal ligge i Lillehammer. Dermed mener forhandlingsutvalget at de har kommet til en god fordeling.

– Vi vil jo dra sammen for at folk skal fortsette å komme til oss for store og gode opplevelser. Vi har mye av det beste Norge har å by på, sier Høyres Rune Øygarden.

Even Aleksander Hagen legger til at vi allerede er størst på mye.

– Det nye fylket har både Norges lengste elv, Norges største innsjø, Norges høyeste fjell og begynnelsen på det gigantiske skogbeltet som strekker seg fra Løten og langt inn i Russland.

– En merkelig dag

Begge Senterparti-representantene i forhandlingsutvalget omtaler dagen som merkelig.

– Som stolt hedmarking og stolt senterpartist er ikke dette noe jeg i utgangspunktet ønsker, men jeg er glad for at vi nå har kommet til så mye enighet at vi kan sitte her og presentere det, sier Aasa Gjestvang.

Hun og Aud Hove legger begge vekt på målet nå må være å bli en motor for hele landet og at andre skal komme hit for å lære.

Even Aleksander Hagen og Per Gunnar Sveen

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen og fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen er i gang med å forme den nye fylkeskommunen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tvangssammenslått

Da fylkestingene i Hedmark og Oppland behandlet spørsmålet om sammenslåing i desember 2016 var det flertall mot sammenslåing i begge leire. Men i februar 2017 ble kommunaldepartementets forslag til ny fylkesinndeling lagt fram og da var ordet «nei» fra Hedmark og Oppland oversett. Tvangssammenslåingen ble vedtatt av Stortinget i juni.

Knut Storberget er allerede ansatt som Fylkesmann for det sammenslåtte fylket fra januar 2020. Samtidig slås Hedmark og Opplands fylkeskommuner sammen og det nye navnet blir altså trolig Innlandet.

Mjøsbrua

Velkommen til Innlandet. Navnet er foreslått som nytt navn på det sammenslåtte Hedmark og Oppland.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK