Foreldreaksjon kan føre til nedleggelse av grendeskole

Flere politikere krever nå at skolesaken i Søndre Land tas opp på nytt. En grendeskole får nå bare ni elever etter at misfornøyde foreldre overfører åtte elever til Land Montessori-skole.

Kart over skoler i Søndre Land, avstander fra Vestsida

LENGRE REISEAVSTAND: Kartet viser reiseavstander fra Vestsida Oppvekstsenter til de andre skolene i Søndre Land og til Bjoneroa skole, som ligger såvidt innenfor Gran kommune.

Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

I flere år har det vært en en dyptgående konflikt mellom foreldrene ved skolen i spørsmålet om hvor mange elever som trengs for å ha et bærekraftig skolemiljø.

I år er det 17 elever fra 1.–7. klasse, men prognosene viser at det kunne blitt 29 i løpet av noen få år, forutsatt at ingen trekkes ut.

Fortalte om overgang 24 timer før kommunestyremøtet

Det var forrige måned at kommunestyret med 13 mot 12 stemmer vedtok å opprettholde Vestsida Oppvekstsenter i Søndre Land.

Dagen før avstemningen i sto foreldrene til åtte barn fram i Oppland Arbeiderblad og fortalte at de ville overføre sine barn til Land Montessori-skole fordi de syns at miljøet på Vestsida er for lite og sårbart.

Til tross for at dette snudde opp ned på tallene i saksframstillingen ble likevel avstemningen gjennomført som forutsatt, og det endte altså med et knepent flertall for å opprettholde skolen.

– Etter at det nå er "offisielt" at så mange elever blir borte, er det ingen tvil om at forutsetningene er endret, og at saken må opp i kommunestyret på nytt, sier kommunestyrerepresentant Kai Werner Evensen (SV). Han sitter i komiteen for oppvekst og kommer til å ta opp saken der på mandag.

– Flere vil skifte mening

– Jeg ser ikke bort fra at flere nå vil skifte mening, sier Evensen, som selv tilhørte mindretallet under forrige avstemning.

– I saksframstillingen sto det at 20 elever er et minimum for å sikre det psykososiale miljøet. Nå blir det altså under halvparten av dette.

Det er ikke mulig å drive en skole med dette antallet.

Rune Selj (H)

Kravet om ny behandling får støtte av Rune Selj (H), som sier at «det er ikke mulig å drive en skole med dette antallet».

Avventende ordfører

Terje Odden, ordfører Søndre Land

MÅ TROLIG TA STILLING TIL NY SKOLESAK: Ordfører Terje Odden (Ap) i Søndre Land.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Ordfører Terje Odden (Ap), som selv er fra vestsida og tilhørte flertallet, sier at han ikke vil ta stilling til spørsmålet om ny behandling ennå.

Leder i FAU på Vestsida Oppvekstsenter, Håkon Struksnæs Fjone, mener det ikke er noen grunn til å legge ned skolen selv om det blir enda færre elever.

Håkon Struksnæs Fjone

VIL BEHOLDE SKOLEN: FAU-leder ved Vestsida Oppvekstsenter, Håkon Struksnæs Fjone.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Så lenge barna trives og har det bra, ser jeg ingen grunn til å endre vedtaket. Jeg er ikke så opptatt av antallet.

– Det er trist for klassemiljøet at noen velger å bryte barna opp fra skolemiljøet og venner, og plassere dem på en nesten like liten skole, sier han.

Land Montessori-skole vil, med de nye elevene fra Vestsida, ha 39 elever til høsten.

– Dårlig sammenlikning

Thea Furre

MENER VESTSIDA ER FOR LITEN: Thea Furre er en av foreldrene som mener skolemiljøet på vestsida er for lite.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Selv om Land Montessori-skole også er liten, er dette likevel en sammenlikning jeg tar avstand fra, sier Thea Furre, en av de foreldrene som mener Vestsida Oppvekstsenter er for liten.

– Selv uten den kommende overgangen av elever ville Montesorri-skolen fortsatt vært dobbelt så stor.

Vestsida Oppvekstsenter, Søndre Land

Vestsida Oppvekstsenter i Søndre Land har i dag 17 elever, og vil trolig ha 9 elever fra høsten av.

Foto: Dag Kessel / NRK