Hopp til innhold

Staten tar grep etter foreldreaksjon mot farlig skolevei

Foreldre i Vang i Valdres tok barna ut av skolen fordi de frykter for elevenes sikkerhet. Nå tar staten grep.

Skolebarn i Vang demonstrerer for utbedring av Kvamskleiva

TRYGG SKOLEVEI: Foreldre og skoleelever ved Vang barne- og ungdomsskole demonstrerer for en tryggere skolevei.

Foto: Geir Randby / NRK

– Nå har vi levd med stor frykt og forringet livskvalitet lenge nok

Det sier Tom Kjetil Tørstad som har tatt initiativ til dagens aksjon. Han og rundt 250 sambygdinger stoppet i dag bussene med elever som var på vei til Vang barne- og ungdomsskole.

Årsaken er den rasutsatte strekningen Kvamskleiva på E16 i Vang. Tørstad forteller at Statens vegvesen registrerer 170 nedfall av is og stein per år, og at de som bruker veien opplever at de lever i konstant rasfare. De mener at noe må gjøres nå.

– Det er det hardeste steget vi som foreldre kan ta, det å ta ungene ut av skolen i streik. Vi vil vise frustrasjonen vår, sier Tørstad.

Departementet: – Vi ser på det allerede i morgen

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, sier de allerede i morgen kommer til å diskutere mulige strakstiltak.

– Dette er et kraftig signal fra lokalbefolkningen, som småbarnsfar selv skjønner jeg det godt. Allerede i morgen skal jeg i dialog med fagfolkene i Statens vegvesen, for å se på om det finnes enklere tiltak for å løse noen av utfordringene på kort sikt, sier Skjervold.

Tommy Skjervold

TAR AKSJONEN PÅ ALVOR: Statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

Foto: Freddy S. Fagerheim / NRK

En potensiell løsning kommer ikke en dag for tidlig for foreldrene i Vang.

– Vi sender ungene langs denne veien to ganger om dagen, fem dager i uken. I tillegg kjører vi til aktiviteter, så mange passerer Kvamskleiva kanskje tjue ganger i uka. Folk sier at de sitter og ser opp når de kjører, og at de kjenner på det, sier Tom Kjetil Tørstad.

Planene klare

Planer for utbygging av ny vei har vært klare siden 2010, men fortsatt venter de på ny tunnel. Utbyggingen skulle starte i 2018, men nå er det utsatt til 2024.

Aksjonsgruppa får full støtte fra ordfører Vidar Eltun.

Stein i veien på E16 i Vang

STOR STEIN: Årlig registrerer Statens vegvesen 170 nedfall ved Kvamskleiva på E16. Like før helga raste denne steinen ut i vegbanen like sør for Kvamskleiva. Det er anslått at den veier om lag 130 kilo.

Foto: Privat

– Jeg har full forståelse for at de aksjonerer og reagerer. For nå er det nok. Vi har ventet lenge nok på å få rassikret denne delen av E16, sier han.

Han forteller at de jobber kontinuerlig med å få fortgang i utbyggingsprosessen, men at planene har blitt forskjøvet tre ganger i Nasjonal transportplan.

– Vegvesenet er på vår side og sier de er klare for å begynne å bygge. Men vi må ha midler fra dem som styrer, og det er regjeringa som må ta ansvar for dette, sier Eltun.

Statssekretær Skjervold sier at utbyggingsprosessen blir vurdert.

– Nå jobber vi med å revidere nasjonal transportplan. Vi jobber med den rulleringen nå, den skal rulleres i 2021. Kvamskleiva og rassikringsutfordringen er en del av de vurderingene vi sitter med nå, sier han.

Tom Kjetil Tørstad og aksjonister

AKSJONERER: Tom Kjetil Tørstad og rundt 250 sambygdinger i Vang i Valdres ønsker utbedring av Kvamskleiva på E16 nå.

Foto: Geir Randby / NRK

Viktig strekning

Hver vinter skjer det at E16 over Filefjell er den eneste åpne strekningen mellom øst og vest.

– Når alle andre veier mellom øst og vest er stengt, blir trafikken stor på E16 og da blir Kvamskleiva en propp. Da blir det utforkjøringer der, og beredskapen mellom øst og vest rammes. Så det er et stort nasjonalt problem også, sier Eltun.

Under en spørretime i februar kunne samferdselsminister Jon Georg Dale ikke love noe form for fortgang med utbyggingen. Han sa da at skredsikringsprosjektet skal inn i siste seksårsperiode av Nasjonal transportplan 2018–2029.

Flere saker fra Innlandet