Fordeler sykehusoppgaver

Ledelsen i Sykehuset Innlandet behandler nå hvordan de vil fordele oppgaver på sykehusene i Hedmark og Oppland. Bla. foreslår de å flytte barne- og nyfødtintensiven fra Elverum til Lillehammer og legge ned lungesykehuset Granheim i Gausdal og flytte behandlingen til et av de somatiske sykehusene. – Til sammen skal vi behandle 13 funksjonsfordelinger, sier viseadministrerende direktør, Astrid Bugge Mjærum.

Astrid Bugge Mjærum
Foto: Thor Henning Lerstad / NRK