Forbereder livet uten 1881

Ordfører Helge Halvorsen diskuterte i dag livet uten 1881 på Fagernes med næringsministeren.

Trond Giske og Helge Halvorsen
Foto: Aslak Ballari / NRK

Sør-Aurdals ordfører sin optmisme med tanke på å redde bedriften er dalende en uke før 1881-styret tar avgjørelsen om nedleggelse eller videre drift.

Alvorlig situasjon

I dag møtte Halvorsen næringsminister Trond Giske, som ønsker å bidra dersom de 107 arbeidsplassene forsvinner fra Valdres.

– Hvis man oversatte antallet arbeidsplasser dette rammer kommunen med til for eksempel Oslo, ville dette utgjøre flere tusen arbeidsplasser i forhold til befolkningen. Så for et lokalsamfunn er en slik type nedleggelse alvorlig, uttalte Giske etter møtet med Halvorsen.

(Saken fortsetter under bildet)

Drøftingsmøte 1881

Drøftingsmøte etter nedleggelsen av 1881 på Fagernes i Valdres.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Næringsministeren ble i dag orientert om konsekvensene det vil få for Valdres-samfunnet dersom 1881 forsvinner fra Fagernes.

Ordfører Helge Halvorsen møtte i dag på Giskes kontor for å diskutere hva staten kan bidra med ved en eventuell nedleggelse.

Jobber for nye arbeidsplasser

Og selv om det fortsatt er uavklart om bedriften overlever, mener Halvorsen det er viktig å forberede et liv uten 1881 på Fagernes.

- Vi skal jobbe alt det remmer og tøy holder for å ersatte antallet arbeidsplasser raskest mulig. Da trenger vi god hjelp, både fra sentrale myndigheter, fra fylkeskommunen og eventuelt aktører som Telenor, forklarer Halvorsen.

Giske kunne i dag ikke komme med noen konkrete lovnader om hjelp, men han understreker at det fins virkemidler dersom arbeidsplassene forsvinner.

- Vi har i dag presentert hvilke muligheter som fins. Vi tok også med oss Kommunaldepartementet i møtet siden det er de som sitter med ansvaret for omstillingspakker eller omstillingstiltak via fylkeskommunen. Så diskuterte vi også muligheten for at andre selskaper kan komme inn, så det har vært en nyttig runde, sier Giske.

Oppfordrer til samfunnsansvar

Og akkurat det er et av håpene til Helge Halvorsen, at en annen næringsaktør kan få overta lokalene til 1881 på Fagernes.

- Giske rådet oss til å snakke med Telenor som eier huset for å sette dette på dagsorden også for dem. Det er et stort moderne lokale i Fagernes sentrum, sier Halvorsen.

Mandag møtes ledelsen i selskapet og de ansatte til et siste forhandlingsmøte med tanke på å redde avdelingen. Og på neste torsdag tar styret den endelige avgjørelsen om nedleggelse eller ikke.

Næringsministeren vil ikke blande seg inn i avgjørelsen, men har likevel en klar oppfordring til selskapet.

- Da må appellen også gå ut til bedriften selv om at de tenker seg godt om før de påfører et samfunn et slikt tap av arbeidsplasser. Og om de gjør det at de gjør det på en skånsom måte, sier Giske.