Hopp til innhold

For mange kan ha fått diagnosen ADHD

En intern kvalitetskontroll ved Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.

BUP Elverum

TILTAK: – Resultatet av den siste kvalitetskontrollen gjør at vi gjennomfører tiltak med umiddelbar virkning, sier direktør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl i ei pressemelding.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

I kvalitetskontrollen har Sykehuset Innlandet gått gjennom alle tilfeller der det har blitt stilt diagnosen ADHD fra 2012 og helt fram til februar 2020.

I ei pressemelding skriver de at 460 pasienter har fått diagnosen ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Elverum i denne perioden.

Det har blitt avdekka mangler ved utredningene som kan ha ført til at flere av pasientene har fått diagnosen uten at symptomene var alvorlige nok eller uten at andre symptomer og diagnoser var tilstrekkelig kartlagt og utredet.

Vil kontaktet pasientene

– Nå ønsker vi å snakke med pasienter og pårørende som kan være berørt og tilby ei ny vurdering til dem det er aktuelt for. Vi beklager på det sterkeste overfor de det gjelder, sier direktør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl i pressemeldinga.

Benedicte Thorsen-Dahl, ass divisjonsdirektør psykisk helsevern, SI

HØY FAGKOMPETANSE: Direktør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl understreker at fagkompetansen ved BUP Elverum er høy.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

BUP Elverum har kontakta alle pasientene som har fått ADHD-diagnose siden 2012.

Den interne kvalitetskontrollen har også vist at antall pasienter som blir henvist til BUP Elverum for utredning av ADHD, er vesentlig høyere enn ved andre BUP-er i Innlandet.

– Resultatet av den siste kvalitetskontrollen gjør at vi gjennomfører tiltak med umiddelbar virkning og tiltak med virkning på lengre sikt, sier Thorsen-Dahl.

I pressemeldinga står det at Sykehuset Innlandet har varslet tilsynsmyndighetene om funnene i den interne kvalitetskontrollen.

– Uheldig

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda, bekrefter at de har blitt informert.

Harald Vallgårda

USIKKERT ANTALL: Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda, forteller at det er usikkert hvor mange som kan ha fått feil diagnose.

Foto: NRK

– Det er naturligvis uheldig at noen kan ha fått feil diagnose, og eventuelt feil behandling. Det som er bra er at man nå tar tak i det hele og prøver å rette opp i feilene, sier han.

– Betyr dette at mange pasienter kan ha fått feil diagnose?

– Det er jo åpenbart at man tar dette i betraktning, og at det er derfor man sender ut dette brevet. Men hvor mange som kan ha fått feil diagnose er usikkert.

– Svært alvorlig

Pasient- og brukerombudet skriver i ei pressemelding at også de er kjent saken.

Tom Østhagen

NY UTREDNING: – Jeg forventer at de dette gjelder får et raskt tilbud om ny utredning, sier pasient- og brukerombud i Innlandet, Tom Østhagen.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Saken er svært alvorlig. Slikt skal ikke skje. Her har oppfølgingen av egen praksis for utredning og diagnostisering sviktet, sier pasient- og brukerombud i Innlandet, Tom Østhagen.

Han legger til at han er overraska over at man ikke har avdekka dette tidligere.

– Vi har en situasjon hvor flere hundre pasienter kan ha fått feil diagnose og behandling. Mange kan ha gått glipp av den oppfølgingen de egentlig skulle hatt. I tillegg vil naturlig nok denne saken medføre bekymringer for pårørende og de det gjelder, sier Østhagen.

– Motiverte for å øke kompetansen

Thorsen-Dahl sier i pressemeldinga at Sykehuset Innlandet er opptatt av god kvalitet i all pasientbehandling.

– Vi ønsker at pasientene våre skal være trygge på at de får riktig diagnose når de blir utredet hos oss. Kvalitetsarbeid er kontinuerlig arbeid og vi er hele tiden opptatte av å lære av det vi gjør og forbedre oss, sier hun.

Hun understreker samtidig at fagkompetansen ved BUP Elverum er høy.

– Vi opplever at de ansatte er motiverte for å øke kompetansen ytterligere til beste for pasientene, legger hun til.