For få norske barn kan svømme

På Dokka barneskole er alle fjerdeklassingene svømmedyktige. Det er spesielt i landsmålestokk. Undersøkelser viser at annenhver femteklassing ikke kan svømme 200 meter.

svømming, svømmeforbund,nordre land, dokka,basseng,saltvannsbasseng

Superbasseng på Dokka

Det er ingen frykt å spore når 5.klassingene hopper uti bassenget på Dokka barne- og ungdomsskole i Nordre Land. Fra første klasse har alle elevene hatt én time svømming i uka.

– Jeg lærte å svømme i andre og tredje klasse, sier Mathilde V. Magnussen, en av elevene på barneskolen på Dokka.

– Jeg stuper og hopper som regel, sier medelev Daniel M. Bråthen.

Han lærte å svømme i første og andre klasse.

Lærerne har trenerkurs

På Dokka har alle lærerne trenerkurs for å drive svømmeopplæring, noe de mener er viktig for å oppnå kravene i læreplanen som går på trygghet i vannet og at elevene skal være svømmedyktige.

– Å se den gleden og mestring i vann som elevene oppnår her, er stort. De sprenger grenser og får til nye ting, sier svømmelærer på Dokka barne- og ungdomsskole, Marit Røste Lundon.

Marit Røste Lundon

Marit Røste Lundon er en av lærerne på Dokka barne- og ungdomsskole som brenner for svømmeundervisning.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– 100 prosent av fjerdeklassingene kan svømme, sier rektor ved barneskolen, Bjørn Saur.

Ingen selvfølge å kunne svømme

For det er ingen selvfølge at 4 klassingene er svømmedyktige. Undersøkelser viser at annenhver 5.klassing i landet ikke kan svømme 200 meter.

De siste 15 årene er over 200 basseng stengt enten fordi de ikke holder mål eller fordi kommunekassa er bunnskrapt. Rektoren mener politikerne må mer på banen.

– Politikerne må se betydningen av å ha vann i bassenget, sier han.

Per Rune Eknes

Per Rune Eknes, president i Norges Svømmeforbund, roser politikere på Dokka for å satse bevisst på svømmeopplæring.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

På Dokka har de hatt med seg den politiske ledelsen hele veien

Ros fra svømmeforbundet

Presidenten i svømmeforbundet roser kommunen for sin bevisste satsing

– Det er strålende, det er som gull i mine ører, smiler Per Rune Eknes.

Men han er ikke like fornøyd med at flere basseng fylles med betong – etter statsministerens valgløfter i 2005.


– Det er verdensmesterskap i ansvarsfraskrivelse, ingen følger opp, sier han.