Hopp til innhold

For andre vinter på rad: Dystre tall for viltpåkjørsler

Antall viltdødsfall på norske veger er doblet i løpet av de siste ti årene. Dødstallet denne vinteren nærmer seg rekorden fra fjoråret.

John Olav Sundli ser på vilt som er dødt som følge av påkjørsel.

«FARTSETAPPE»: Jon Olav Sundli, leder for fallviltgruppen i Stor-Elvdal, sier trafikken har endret seg i løpet av de ti siste årene. Og på strekningen mellom Oslo og Trondheim er det mange som kjører fort. – Det er større trafikk og større hastighet. Årvåkenhet blant bilistene tror jeg er viktig.

Foto: Frode Meskau / NRK

Både rådyr og elg har måttet bøte med livet i trafikken denne uken.

På landsbasis er hele 187 vilt antatt drept på norske veier bare i mars, ifølge Hjorteviltregisteret.

Altså på én uke.

Elg som krysser vegen

NEDOVER ETTER MAT: Mye snø i julen og etter nyttår gjør at dyrene er kommet nærmere veien. – Da trekker dyrene nedover i lavere høydelag, der det er det mer mat å finne, sier Jon Olav Sundli.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Påvirkes av månen

Flest viltpåkjørsler er det i Viken, Innlandet og i Trøndelag. Jon Olav Sundli har erfart at det er flere viltpåkjørsler i Innlandet enn vanlig i vinter.

Fylket har hatt flere vilt-dødsfall på veiene hittil i år sammenlignet med samme periode de ti siste årene. Det viser tall fra Hjorteviltregisteret.

Hele ni dyr døde i trafikken i Innlandet natt til tirsdag – en natt som var opplyst av en stor måne.

Leder i fallviltgruppen i Stor-Elvdal Jon Olav Sundli forklarer at når det blir fullmåne, øker aktiviteten i skogen.

Han råder til å være ekstra varsom disse dagene.

Det er fordi dyrene trekker mer og er mer i bevegelse. De er mer urolige, og flytter seg lenger.

John Olav Sundli ved en henger med døde dyr.

SØRGE FOR SIKKERHETEN: Leder av fallviltgruppen, Jon Olav Sundli, er opptatt av at bilistene sikrer seg selv hvis uhellet skulle være ute. – Først må han sikre seg sjøl. Og så må man prøve å sikre plassen, varsle med trekant og ringe politiet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Mye snø gjør også at dyr trekker nedover, blant annet fordi det er mer mat å finne i disse områdene.

Fallviltgruppen i Stor-Elvdal har brukt mye tid på å håndtere viltpåkjørsler siden jul. De har rykket ut til 85 hendelser – altså nesten én om dagen.

Informasjonskampanje Dette burde være i hanskerommet ditt

Viltbånd på stolpe.

– Vent på stedet

Av de 187 vilt-dødsfallene i landet denne uken har nesten 60 dyr ikke blitt funnet igjen.

– Det som plager oss i fallviltgruppa er at det er mange dyr som lider, sier Sundli.

Dersom en har vært så uheldig å kjøre på vilt, oppfordrer Sundli til å bruke refleksvest og vente til fallviltgruppen kommer.

– Vi sliter med å finne den eksakte plassen dyrene er påkjørt. Det er det som tar tid og det er det som plager oss, at dyr lider.

Det er tre ting som er viktig for fallviltgruppen når de rykker ut til en ulykke: Dyrehelse, trafikantene og økonomi.

Alt det klarer vi å ivareta hvis vi møter den som har kjørt på dyret på plassen. Da får vi best mulig info om hva som har hendt.

Sundli mener politiet bør holde igjen bilistene. Hvor mange dyr som var i følget og hvilken vei de gikk, er viktig informasjon for fallviltgruppene.

Elg som er avlivet etter påkjørsel.

AVLIVET ETTER PÅKJØRSEL: Jon Olav Sundli sier fallviltgruppen vil at bilistene skal vente slik at de får kartlagt hendelsesforløpet. Slik kan det også unngås at skadde dyr forsvinner i skogen.

Foto: Bente Rønningen medlem viltnemnda/ fallviltgruppa Gjøvik kommune

– Kan i verste fall bli fatalt

Om politiet ber sjåfører som har vært involvert i en viltulykke vente, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det sier politioverbetjent og trafikkoordinator Robert Bjørklund. Politiet har anledning til å holde folk tilbake etter Vegtrafikkloven, men vanligvis skjer ikke det, bekrefter han.

Politiet oppfordrer til bruk av gule viltbånd hvis uhellet skulle være ute.

Viltbånd, fylkeskommunen

SJÅFØRENE MÅ HOLDE FOKUS: Politioverbetjent og trafikkoordinator Robert Bjørklund, frykter at det ikke holder å be folk om å kjøre forsiktig. – Det er lett å si, men det tror jeg preller av. Det er en utfordring å nå frem til bilistene med et sånt budskap.

Foto: Agder fylkeskommune

– Hvis det er sånn at sjåføren må kjøre videre etter en viltpåkjørsel, så er det i hvert fall mulighet for å merke stedet med et sånt bånd.

Politiet i Innlandet har nå oppfordret til å kjøre forsiktig langs de utsatte strekningene.

Det var ikke personskader i noen av de ni påkjørslene natt til tirsdag. Men utfallet av sammenstøt med vilt kan være alvorlig også for menneskene.

– Det kan i verste fall bli fatalt, med ugjenkallelige skader.

Bjørklund mener sjåfører må tenke gjennom at en påkjørsel kan skje. Og at de må gjøre en innsats for å se etter vilt og spor i snøen mens de ferdes langs veien.

Nytt prosjekt om viltulykker

Knut Morten Vangen, leder i viltseksjonen i Miljødirektoratet, skriver til NRK at økt antall påkjørsler er uheldig.

Vi forventer at kommunene tar hensyn til denne utfordringen i sin forvaltning av bestandene, skriver Vangen i en e-post til NRK.

Viltulykker berører mange sektorer som blant annet vegmyndigheter, viltforvaltningen, Politiet, Mattilsynet og ulike aktører på jernbanen.

Knut Morten Vangen

ULIKE ÅRSAKER: Knut Morten Vangen, leder i viltseksjonen i Miljødirektoratet, mener det kan være ulike forklaringer på økt antall viltpåkjørsler. Han nevner store hjorteviltbestander, mye trafikk, klimatiske forhold som mye snø, og at rapporteringen har vært bedre siden 2016/2017.

Foto: Even Langmo / NRK

Vangen opplyser til NRK at Miljødirektoratet ser behov for bedre samordning. Nå er de i startfasen på et prosjekt som skal ha fokus på viltulykker.

Vi ønsker i å opprette et samarbeid med flere aktører for å se på blant annet forebygging av ulykker. I dette prosjektet ønsker vi også å se på oppfølgingen når det skjer en viltulykke, blant annet for å ha en tydelig ansvarsfordeling når det gjelder oppfølging av påkjørt vilt.

Kan bli aktuelt flere steder i landet Viltpåkøyrslar har auka i tusental: Her har dei funne ei løysing

Leder i viltnemnda John Terje Johansen sitter ved feristen i Stange

Flest viltpåkjørsler i Viken, Innlandet og i Trøndelag Bruker snøskuter for å hindre viltpåkjørsler

Snøskuter kjører i snøen