Føler sønnen utsettes for frihetsberøvelse av kommunen

Ellen Birgitte Haftorn mener at hennes 23-årige autistiske sønn utsettes for frihetsberøvelse av Kongsvinger kommune fordi han ikke får komme ut så ofte som han behøver om sommeren.

Ellen Birgitte Haftorn

Ellen Birgitte Haftorn synes det er grusomt at hennes autistiske sønn, Tor, ikke får komme ut så ofte som han trenger på sommeren.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Sønnen Tor bor på Tommelstadsgate bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Trenger å komme ut

På sommeren er det færre ansatte på jobb noe som blant annet fører til at han ikke får nok turer ut, mener mor Ellen Birgitte Haftorn, og det fører til selvskading.

– Han er veldig avhengige av å komme seg ut. Han liker å være ute. Han har stort behov for å bevege seg og er avhengig av å ha en variasjon i aktiviteter i hverdagen, sier Haftorn.

Tor

- Tor liker lyder, og er veldig glad i å være ute, forteller mamma Ellen.

Foto: privat

Gjennom alle år som han bodde hjemme så foreldrene at aktivitet og stimulering var viktig for sinnelaget til den autistiske sønnen. Derfor bygde de blant annet et svært høyt gjerde rundt hagen, for å sikre han slik at han kunne leke ute.

Skader seg selv

Tor bor i dag ved Tommelstadgate bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Kongsvinger. Ellen har flere ganger opplevd at sønnen ikke har fått sine nødvendige turer ut, fordi det er mangel på ansatte ved bofellesskapet under ferieavviklingen.

– For Tor er det å være ute et basalt behov. Vi har opplevd flere ganger at han ikke kommer seg ut fordi de blant annet ikke kan skaffe sykefraværsvikarer. Når han ikke kommer ut så blir han ofte utagerende og skader seg selv. En gang jeg hentet ham så hadde han skrubbsår på kinnene og blåveis på grunn av utagering.

Hun forteller at ellers i året når han har det faste teamet rundt seg skjer dette sjelden.

– Når sommeren kommer så akselrerer det. Det er vondt for oss som foreldre. Vi får dårlig samvittighet, sier Haftorn.

Ikke lavere bemanning

Grete Løken er kommunalsjef for helse i Kongsvinger kommune, hun sier at de ikke har lavere bemanning selv om det er sommer.

Grete Løken er kommunalsjef for helse i Kongsvinger kommune

Grete Løken i Kongsvinger kommune.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

– De brukerne som har behov for ekstra bemanning får det. Problemet er om det ringer noen og sier de er sjuke og ikke kan komme på jobb i dag. Samtidig så er det sånn at den vanlige bemanningen vår må ha sommerferie, og vikarene er ikke like godt kjent som det faste personalet. Men slik er det jo på alle institusjoner i Norge, sier Løken.

Mamma Ellen har forståelse for at man må ha ferieavvikling ved bofellesskapet, men hun mener likevel at dette handler om å prioritere funksjonhemmede.

– Jeg tror at de på toppen glemmer å tenke på de med psykisk utviklingshemmede. At vi i velferds-Norge ikke kan la en ung gutt på 23 år komme ut, det er helt grusomt. Det er frihetsberøvelse.