Redder sjelden plante fra E6-utbygging

Vegvesenet flytter den sjeldne blomsterarten solblom før de bygger ut E6 i Stange.

Solblom

Solblom

Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet er mer enn asfalt og kantstein. Etaten har også grønne fingre. Nå vil de også bidra til å redde den sjeldne planten Solblom som bare vokser 20 steder i Hedmark. Ett av dem er i veikanten ved E6 ved Jønsberg landbruksskole i Stange.

- Vi begynner flyttinga onsdag, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg i Vegvesenet Region øst.

Sårbar

Nær E6 ved Jønsberg er det funnet to lokaliteter av den rødlista blomsten. Den ene lokaliteten vil bli berørt av E6-utbyggingen, og vil derfor bli flyttet til den andre lokaliteten.Solblom er en sjelden art, og i Hedmark er det bare 20 kjente lokaliteter av planten.

Flyttingen av solblomen begynner onsdag.

Flyttingen av solblomen ved E6 i Stange begynner onsdag.

Foto: Statens vegvesen

Som følge av at solblom er lite utbredt, er den i rødlista vurdert som sårbar. Det innebærer at planten er vurdert til å ha ti prosent sjanse for å dø ut innen 100 år.

Se solblom-galleri

Flyttes fra E6


To av lokalitetene i Hedmark vokser på eiendommen Ryehagen ved E6 i Stange. Den ene lokaliteten ligger fire-fem meter fra E6 på vestsiden av vegen, mens den andre ligger ca. 50 meter øst for E6.

– Nå blir blomstene på vestsiden flyttet til lokaliteten på østsiden, sier Søberg.

– Hvordan skal de flyttes?

– De blir gravd opp med spade og båret over veien der de blir plantet for hånd og vannet.

Flytter solblom

Blomstene flyttes over E6, fra markert punkt på venstre side til andre siden av veien.

Foto: Statens vegvesen