Grilstad legger ned i Gjøvik

Grilstad legger ned fabrikken i Gjøvik. 45 fast ansatte får tilbud om arbeid i Brumunddal, resten får jobbtilbud i Oslo.

Odd Arne Dalsegg

Konsernsjef Odd Arne Dalsegg i Grilstad.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi vet at dette vil medføre ulemper for de berørte ansatte og beklager dette, sier konsernsjef Odd Arne Dalsegg i en pressemelding.

– Vi må ta ansvaret for en bærekraftig utvikling av både selskap og bransje.

Fatland går inn som eier

Bakgrunnen for nedleggelsen er at kjøttkonsernene Fatland og Grilstad etablerer et felles eid selskap i Oslo. I tillegg går Fatland inn på eiersiden i Midt-Norge Slakteri AS.

– Norsk kjøttbransje er preget av svak lønnsomhet og overkapasitet. Grilstad og Fatland ser betydningen av å utnytte ressursene i begge konsern innen råvareområdet for å øke sin konkurransekraft, heter det i pressemeldingen.

Etablerer nytt selskap

Grilstad deler driften som har vært på Gjøvik mellom Oslo og Brumunddal. Skjæring av kjøtt vil foregå i Oslo, i et nytt selskap.

– Totalt vil dette selskapet skjære 15.500 tonn med gris og lam, hvorav storparten vil være gris. Dette gjør at det nye skjæreselskapet, med navnet FG Kjøttsenter AS, vil være en av landets største skjærebedrifter, skriver Grilstad.

Kjøttforedlingen flyttes fra Gjøvik til Grilstad sin fabrikk i Brumunddal. Her blir det økt aktivitet på grunn av økt foredling og mer pakking av kjøtt.

Grilstad melder at omorganiseringen vil skje i løpet av første kvartal neste år.