– Hadde ikke tid til å vente på at de andre skulle lære seg norsk

TYNSET (NRK): Tynset er blant 157 norske kommuner som tar imot flere flyktninger enn de er bedt om. En av dem er Valon Salhu.

Valon Salhu står inne i restauranten sin.

ER BLITT HOTELLEIER: Valon Salhu har kjøpt og pusser opp Tynset hotell. Han mener veien til suksess i det norske samfunnet er er å skaffe seg jobb og lære seg språket.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Kosovoalbanske Salhu kom som flyktning til Tynset i 1999. 16 år seinere driver han en restaurant og har kjøpt et hotell han pusser opp.

Vi møter ham på hotellet han kjøpte for halvannen måned siden. Rommene er pusset opp, og nå står blant annet resepsjon og matsal for tur.

157 norske kommuner har fattet vedtak om å bosette flere flyktninger enn det myndighetene har bedt de om. Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. En av disse kommunene er Tynset, og nylig vedtok kommunestyret å ta imot 30 flyktninger årlig i perioden 2016-2019.

– Hadde ikke tid til å vente på at de andre skulle lære seg norsk

Selv startet Valon Salhu på et språkkurs da han kom til Norge, men oppdaget at det gikk for seint. Etter halvannen uke sluttet han og begynte å jobbe på et hotell på Røros.

– Jeg likte ikke kurset. Det viste seg at det var fire-fem forskjellige nasjonaliteter og noen kunne ikke lese og skrive. Jeg kom fra et land der nesten alle har høy utdanning. Jeg hadde ikke tid å vente på at andre skulle lære seg norsk, sier Salhu.

For han ble løsninga å få seg jobb og lære seg norsk på den måten. Han mener det er oppskriften også i dag.

– Det viktige er å komme ut i det norske samfunnet så fort som mulig. De kan ikke lære språket ved å sitte i et flyktningmottak, sier han.

Tar imot flere

Ordfører Merete Myhre Moen på kontoret sitt.

TAR IMOT FLERE: Ordfører Merete Myhre Moen og kommunestyret i Tynset tar imot flere flyktninger enn de er bedt om.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Vi står ovenfor en krise der vi har et moralsk ansvar. Vi må sjølsagt hjelpe de som er i nød, sier ordfører Merete Myhre Moen (Sp), som sier at kommunen har valgt å se dette ikke som en belastning.

– Vi velger å se dette positivt. Vi i Fjellregionen trenger innbyggere, vi har god plass, og vi har gode erfaringer med å ta imot flyktninger.

Ifølge Myhre Moen er det mange flyktninger som gjør en god innsats i arbeidslivet.

– Og på integrering, sjølsagt kan vi bli bedre, men vi har blitt ganske god på det. Utfordringa videre må være å bli enda bedre, sier Myhre Moen.

Får støtte

Og det får Moen Myhre støtte for i tallene.

Av 20 flyktninger som gikk et introduksjonsprogram i perioden 2011-2013, kom 17 enten i jobb eller i studier. Det gir 75 prosent. Landssnittet var 45 prosent.

Prosjektleder i Fjellregionen, Siri Eggset, mener forklaringa kan være sammensatt:

– Tynset har vært veldig engasjert i det temaet her over lengre tid og har veldig sterke og flinke ressurspersoner som står på. Introduksjonsstudentene går jo på et voksenopplæringssenter med et godt miljø, sier hun.