Frykter flom, Otta
Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Flom i Innlandet 2020

Oppsummert

Det er stor fare for flom i hele Glommavassdraget inkludert Mjøsa og Gudbrandsdalslågen.

  • Oransje varsel for Mjøsa

    Fra torsdag oppgraderes flomvarslet for Mjøsa fra gult til oransje. Det siste døgnet har vannstanden økt med 12 centimeter, melder NVE. Flomtoppen ventes om cirka ei uke, litt avhengig av værsituasjonen i tiden fremover.

  • Flomfaren avtar

    Faren for skadeflom i Innlandet ser ut til å avta den nærmeste tiden, sier Knut Ola Åmot i NVE. Lågen vil komme på gult varslingsnivå de neste dagene, men ikke mer. Otta-elva og Vågåvatnet er på oransje nivå, og vil ligge der i mange dager.

  • Ingen flom i Glomma

    Vannføringen i Glomma ved Elverum, er fortsatt minkende etter å ha kulminert under gult nivå på mandag. Det er stort sett lite snø igjen i nedbørfeltet, og det er ikke ventet noen ny smelteflom i Glomma nord for samløpet med Vorma, skriver Varsom.no