– Folk er flinke til å bruke bilbelte på E6

Statens vegvesen har denne helga en landsomfattende bilbeltekontroll. På Mjøsbrua ble 2500 kjøretøy kontrollert, og kun fire fikk bot for ikke å bruke bilbelte.

Bilbeltekontroll på Hadeland

Statens vegvesen i Hedmark og Oppland har kontroller i helga. Her fra en kontroll på Hadeland.

Foto: Statens vegvesen

Før helga varslet Statens vegvesen at de skulle ha sin årlige store bilbeltekontroll. Kontrollene startet på fredag ettermiddag og skal vare fram til midnatt søndag.

En undersøkelse viser at fire av ti omkomne i trafikkulykker ikke brukte bilbelte. En gjennomgang av dødsulykkene i Norge fra 2005 til 2012 viser at manglende bruk av bilbelte som oftest er den avgjørende årsaken til at ulykken fikk et tragisk utfall.

– Bilbelte er den enkleste og mest effektive hjelpemiddelet vi har for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, sier områdeleder i Statens vegvesen i Oppland, Turid Ottersen Hansen.

Flinke bilbeltebrukere på E6

Fredag hadde vegvesenet i Oppland kontroll på Mjøsbrua og på Otta fra klokka 14 til 21.30. På Mjøsbrua ble cirka 2500 kjøretøy kontrollert.

Bilbeltekontroll på Lillehammer

Det har også vært bilbeltekontroll på Lillehammer i helga.

Foto: Statens vegvesen

– Dette ble en god kontroll der vi skrev ut 3–4 bilbeltegebyrer. Inntrykket etter kontrollen er at folk er flinke til å bruke bilbelte på E6, sier Ottersen Hansen.

På Otta ble andelen gebyrer i forhold til antall kontrollerte kjøretøy større, men det er ikke så unormalt, ifølge Ottersen Hansen.

– Folk er ikke så flinke til å bruke bilbelte i tettbygde strøk, og på kortere strekninger da man «skal bare» på butikken og lignende.

Passasjer fikk gebyr

I Hedmark er så langt 2955 biler kontrollert i løpet av to dager på Tynset, Alvdal, Elverum, Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Til sammen 15 bilister fikk gebyr for manglende eller feil bruk av bilbelte.

En passasjer fikk gebyr for feilaktig bruk, da vedkommende hadde bilbeltet under armen, noe som gir dårlig sikring og kan gi skader ved kollisjon.

– En fører blir også anmeldt da denne hadde med seg en person som ikke hadde fylt 16 år og som ikke var sikret. Det er førerens ansvar å se til at passasjerer under 16 år er sikret. Et slik forhold løses ofte med to-fire prikker på førerkortet og 2000 kroner i bot, sier fagleder i Statens vegvesen, Arne Skybak.

I tillegg har vegvesenet skrevet ut 15 skriftlige pålegg om å utbedre feil og mangler.

Feilene har vært utslitte dekk, ikke godkjente dekk, endring av ratt uten godkjenning, påmontering av senkesett uten godkjenning, pålimt solfilm på sideruter og feil med eksosanlegg.

Et kjøretøy ble avskiltet grunnet manglende godkjenning av periodisk kjøretøy kontroll, en moped ble nektet videre bruk da denne ikke hadde fungerende lys.
En bilist måtte ordne med forsikring før videre kjøring, og en bil ble nektet brukt da hjulene berørte skjermene under kjøring.

Barn uten bilbelte

Lørdag ble det holdt kontroller på Gjøvik, Vinstra og Ringebu fra klokka 12 til klokka 19.30. På Vinstra og Ringebu ble cirka 550 kjøretøy kontrollert, hvorav sju fikk beltegebyr, samt at noen fikk pålegg om tekniske mangler på kjøretøyene.

På Gjøvik ble over 4000 kjøretøy kontrollert, hvorav 16 gebyrer for manglende belte ble skrevet. I tillegg fikk fire personer gebyr for manglende førerkort.

Tre sjåfører blir anmeldt fordi de hadde barn på under 15 år i bilen som ikke var sikret.

– Hovedinntrykket så langt er at folk er flinke til å bruke bilbelte, men kampanjen har vært annonsert på forhånd så de fleste har kanskje vært ekstra forberedt, sier Ottersen Hansen.

Bilbeltekontrollen avsluttes søndag kveld.