Flere viltpåkjørsler

I løpet av morgenkvisten har politiet mottatt meldinger om en del viltpåkjørsler flere steder i Innlandet, men uten store personskader. Det kan være stedvis glatt på vegene og politiet ber alle avpasse farten etter forholdene.