Flere vil bli lærer og sykepleier

Det er 132.000 søkere til høyere utdanning i år, en økning på 3,2 prosent. Høgskolene i Hedmark og nye NTNU Gjøvik holder godt stand, og øker mer enn snittet.

Studenter ved Gjøvik

Søkningen til høgskoler og universiteter øker med 3,2 prosent i forhold til i fjor. Helsefag og sykepleierutdanning har stor økning.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Høgskolen i Hedmark, Hamar

Høgskolen i Hedmark, Hamar, har en god økning i søkningen til grunnskolelærerutdanningen.

Foto: Kurt Sivertsen

Høgskolen i Hedmark har en total økning i søkerinteressen på 4,65 prosent, altså mer enn økningen for landet som helhet.

– Jeg er spesielt glad for at grunnskolelærerutdanningene våre holder stand også etter innføringen av økte karakterkrav, sier rektor Anna L. Ottosen.

Flere vil bli lærere og sykepleiere

Selv om søkningen til lærerutdanningene på landsbasis går noe tilbake, har Hedmark en økning. 273 har denne linja som sitt førstevalg.

Også interessen for å bli sykepleier øker betydelig, med hele 39 prosent. 653 søkere har det som sitt førstevalg på HiH.

Totalt sett har avdelingen for helsefag i Elverum en samlet økning på 12 prosent. Helsesøsterutdanningen er den mest populære med 14,7 søkere per plass.

Holder stand

Tilsammen har 7.664 personer ett av Høgskolen i Hedmark sine studier øverst på prioriteringslista denne våren. Det er en økning på 14,5 prosent.

Rektor Anna L. Ottosen er godt fornøyd, speseilt tatt i betraktning de endringene som har skjedd i høgskolene.

– Vi var spente på om de store endringene i sektoren vår ville påvirke søkernes valg, men søkertallene viser at vi klarer oss godt i konkurranse med de andre høgskolene og universitetene, sier Ottosen.

15 prosent flere til NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik har fått godt med søkere.

Foto: Jorun Vang / NRK

Også Høgskolen i Gjøvik, som etter fusjonen med NTNU i Trondheim har blitt et universitet og nå heter NTNU Gjøvik, har en økning i antall søkere.

Antall førsteprioritetssøkere økte med 15 prosent fra i fjor.

Også her er det helsefagene som øker mest. Både sykepleie, ergoterapi og radiografi er populære studier.

Liten oppgang for Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer har en nedgang i antall søkere i år.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Høgskolen i Lillehammer har minst oppgang i antall førsteprioritetsøkere. Dette går opp fire prosent fra i fjor og det er vernepleier som er vinneren blant studieretningene, mens jus og psykologi også er populære fag.

Sikter seg inn på trygge jobber

På landsbasis øker søkningen til helse- og sosialfag med 13 prosent fra i fjor. Sykepleierutdanningen øker med nesten 20 prosent, viser tallene fra Samordnet Opptak.

– Mange søkere lover godt for det viktige arbeidet med å skaffe befolkningen gode helsetjenester, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren merker seg også at mange søker studier som gir dem jobb.

– Vi er inne i en tøff omstillingsperiode for norsk økonomi. Ikke overraskende er det spesielt stor søkning til studier hvor kandidatene har utsikter til trygg jobb i et fremtidig arbeidsmarked, sier Røe Isaksen.