Hopp til innhold

Kun halvparten av ulvene er skutt – frykter blodig sommer

Kun en måned er igjen av lisensjakta på ulv og bare halvparten er skutt. Ordfører frykter ny blodig sommer.

De fire ulvene som ble skutt i Åmot i dag.

RASK FELLING: To voksne ulver og to valper ble felt under lisensjakta på ulv utenfor ulvesona i Åmot 1. januar 2020, men fortsatt er det flere igjen på vinterens kvote.

Foto: Frode Meskau / NRK

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen er fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020 eller til kvoten er fylt. En rekke krav er satt til hvordan lisensjakt på ulv utenfor ulvesona skal foregå.

I de tidligere fylkene Hedmark, Oslo, Akershus, og Østfold skal tolv dyr felles.

Halvparten står igjen.

I tidligere Oppland fylke, som for første gang har lisensjakt på ulv, har jegere skutt tre dyr.

Her er kvoten på fem ulver.

Ulv skutt i lisensjakt i Søndre Land 2. mai.

LISENSJAKT: Hannulv skutt i Søndre Land under lisensjakta 2. mai 2020.

Foto: Statens Naturopsyn

Forebygge skader

Målet med lisensjakten er å ta ut dyr som kan utgjøre en trussel for beitedyra.

Det sier Erik Ola Helstad, regional fellingsleder for Statens Naturoppsyn i Sør-Norge.

Erik Ola Helstad i SNO

FOREBYGGE SKADER: Under lisensjakt skal vi kunne ta ut enslige ulver som begynner å vandre og kan komme til å bli et problem for beitedyra, sier Erik Ola Helstad, regional fellingsleder for Statens Naturoppsyn i Sør-Norge.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Perioden for lisensjakt på ulv ble utvida med to måneder på våren.

Det ble gjort for at det skulle være mulig å ta ut de enslige ulvene som begynner å vandre og som potensielt kan gjøre stor skade i beitesesongen.

Mange av disse ettårige ulvene forlater sitt opprinnelige tilholdssted og dukker opp flere steder utenfor ulvesona, legger Helstad til.

Hannulven som ble skutt i Veikledalen i Kvam i Gudbrandsdalen 18. april i år kom fra Sverige.

SVENSK ULV; hannulven som ble skutt i Kvam i Gudbrandsdalen 18. april kom fra Sverige.

HANNULV PÅ VANDRING: Ulven som ble skutt i Kvam 18. april 2020, kom opprinnelig fra Sverige

Foto: Statens Naturoppsyn

Også ulven som ble felt under lisensjakta i Nordre Land i februar, kom opprinnelig fra Sverige.

Vanskelige jaktforhold

Det begynner å haste, om jegerne skal klare å felle alle dyra som fortsatt er igjen på kvoten til vinterens lisensjakt utenfor ulvesona. Den siste dagen i mai er det slutt.

Den regionale fellingslederen for SNO i Sør-Norge innrømmer at det kan bli vanskelig å fylle kvoten på 17 ulver utenfor ulvesona i Hedmark, Oslo, Østfold, Akershus og Oppland.

Det blir ikke lettere å jakte framover, når snøen forsvinner og jegerne ikke lenger kan dra nytte av sporsnø, sier Erik Ola Helstad.

Helstad tror likevel at flere ulver blir felt. Men at det skal noe til å fylle hele kvoten, de knappe fire ukene som er igjen av lisensjakta på ulv utenfor ulvesona.

Frykter nye ulveskader

Nord-Østerdal er et beiteprioritert område med mye sau. Men de siste somrene har vært blodige. Årlig har 800 sau og lam blitt erstattet etter å ha blitt tatt av hovedsakelig ulv.

Dersom lisensjakta ender uten at kvoten tas ut, frykter ordføreren i Tynset en ny blodig sommer.

Ordfører Tynset

FRYKTER NYE ULVESKADER: Tynset-ordfører Merete Myhre Moen (Sp) frykter en ny blodig beitesesong, hvis ikke det lykkes å ta ut så mange dyr som er på kvoten for lisensjakta på ulv.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Ulvejakt på sommerstid er nesten helt håpløst, det har vi sett flere ganger, sier leder for regionrådet i Nord-Østerdal og Tynset-ordfører Merete Myhre Moen (Sp).

Tynset-ordføreren mener lisensjakta burde vært satt i gang tidligere på høsten, når den første frosten og snøen har kommet.

– Da er det lett å følge spor og ta ut flere dyr, som kan gjøre store skader på beitedyra, sier Myhre Moen.

Kvota må ikke fylles

Verdens naturfond i Norge skulle sett at tida for lisensjakta var over.

Men det er ikke noe mål i seg selv å fylle hele kvoten under lisensjakta på ulv. Det sier Marte Conradi, seniorrådgiver i WWF Norge.

Marte Conradi

KVOTEN PÅ ULV; det er ikke noe mål i seg selv å fylle hele kvoten under lisensjakta på ulv. Det sier Marte Conradi, seniorrådgiver i WWF Norge

Foto: WWF Verdens naturfond

Snart er lisensjakta over og det nærmer seg at sau slippes på beite.

– Skulle det skje at ulv angriper sau på beite og det blir store skader, er det også raskt gjort å få tillatelse til å felle skadeulv, sier Conradi.

Så alle muligheter er ikke borte til å ta ut mulige skadedyr, selv om lisensjakta er over, legger Marte Conradi til.