– Flere ulver enn på mange år

– Det er flere ulver enn på mange tiår. Det mener forskere som forklarer økningen med at den felles norsk/svenske ulvestammen har gode forhold.

Møtte på Ulven i Østmarka

Denne ulven er tidligere blitt observert i Østmarka i Oslo.

Foto: Ivar Johannes Knai

I dag la rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark fram tall på hvordan ulvestammen har utviklet seg de siste årene.

Over 400 ulver

Den felles norsk/svenske ulvestammen består nå av 400 ulver. Cirka 30 av disse er helnorske og holder til kun i Norge. I grenseområdene mellom Norge og Sverige lever det cirka 50 ulver, mens den svenske delen av bestanden utgjør cirka 320 ulver.

Petter Wabakken

Rovdyrforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark sier at det er flere ulver i Norge enn på mange tiår.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er nå flere ulv enn på mange tiår. Ulven har stor forplantningsevne. Nå er gode forhold med mye mat, i form av elg i området, sier Wabakken.

Ifølge observasjoner fikk 40 ulvepar valper i fjor. De fleste av dem holder til i Sverige, men tre par med valper har etablert seg i Norge, både i og utenfor det lovlige ulvesona.

Antall kull med ulvevalper i 2013

Ifølge observasjoner fikk 40 ulvepar valper i fjor. De fleste av dem holder til i Sverige, men tre par med valper har etablert seg i Norge, både i og utenfor det lovlige ulvesona.

Foto: NRK

Forskerne tror at flere ulver kommer til å etablere seg i Norge i årene som kommer.

Ulv skaper konflikter

I dag var klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft på besøk i Elverum. Ordfører i Elverum, Erik Hanstad, mener at dagens rovdyrpolitikk ikke tar hensyn til de som bor i områder med rovdyr.

– Rovdyrforliket blir ikke oppfylt etter intensjonen, og skaper mange problemer, sier Hanstad.

For to måneder siden skrev han et brev til statsminister Erna Solberg. I brevet ba han om hjelp etter at flere jegere ble siktet for ulovlig ulvejakt og at det holdt på å splitte lokalsamfunnet. Frontene står steilt i konflikten.

Videre i brevet sier han at man må tørre å gå inn i diskusjonen om hvorfor konflikten er blitt så stor. Ordføreren mener at hele samfunnet lider av en feilslått politikk og ber om en forandring.

Ber Erna om hjelp i ulvekonflikten

Ordfører anklages for oppvigleri

Statsministeren har ikke svart på brevet, men Hanstad håper fortsatt på et svar.

Ministeren uten lovnader

Heller ikke i dag med klima- og miljøvernministeren på besøk kom det lovnader om endringer.

Sundtoft mener det er viktig å forvalte rovdyrforliket som er i dag i samarbeid.

– Vi skal ta vare på rovdyrene, samtidig som vi skal ta vare på beitedyrene. Det er krevende, men vi må få den felles målsettingen til å fungere i praksis, sier Sundtoft.

Føler seg overkjørt

Leder i Hedmark jeger og fiskeforening, Knut Arne Gjems, møtte også ministeren i Elverum i dag.

– Vi føler oss overkjørt av rovviltforvaltingen, men statsråden har nå lovet oss å ta opp saken i Stortinget i 2015. Vi hadde håpet at det kunne skje tidligere, men det er viktig å ta opp spørsmålet om grenseulv og eventuelt fjerning av ulvesona, sier Gjems.

Han tror at hvis grenseulvene blir inkludert i bestandsmålet for ulv og regjeringa åpner for lovlig lisensjakt, vil det dempe konflikten.