Flere soldater til Østerdalen

Regjeringa vil øke aktiviteten ved Rena Leir og på Terningmoen med 400 soldater og befal de neste to årene.

 

Hæren
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Brigader ved Østerdal garnison Kjell-Ove Orderud Skare synes det er på sin plass at politikerne endelig begynner å bygge opp igjen hærens styrker.

- Dette er gledelig. Det viser at regjeringen har innsett at størrelsen på hæren er for liten, sier Skare.

Under hardt press

Østerdal Garnison har soldater i hurtigstyrken som trenes opp til å gjøre tjeneste i Libanon, Afghanistan og andre steder i verden hvor det er behov for soldater som kan bidra til å dempe konflikter. Det er politikerne som bestemmer hvor soldatene skal sendes, og styrken må være klar til å reise på kort varsel. Oppdragene for Østerdal Garnison har økt med åra, og hærens personell har vært under hardt press, sier brigader Skare.

- Vi har hatt uforholdsmessig mange i oppdrag i forhold til størrelsen på hæren. Men med den tilførselen som kommer nå, vil vi kunne bidra til konfliktdempende tiltak der det er ønskelig, sier Skare. 

- Viktig tilvekst

Frem til 2008 skal hæren forsterkes med 1000 årsverk. Halvparten av disse går til Østerdal Garnison. Det vil i første rekke bli flere grenaderer og yngre befal.

- Dette blir en viktig tilvekst, og særlig kampsenteret på Rena, som ble etablert i høst, får en rekke nye stillinger, sier Skare.