Hopp til innhold

Nye regler gir flere meldinger om mobbing

Folk har fått med seg de nye reglene for å melde mobbesaker. Over hele landet er det en stor økning i henvendelser til fylkesmennene.

Alle er med i leken på Jørstadmoen skole

IDYLL: Ingen holdes utenfor i leken på Jørstadmoen skole

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi skal være veldig tidlig på når elever ikke har det greit på skolen. Det sier rektor ved Jørstadmoen skole i Lillehammer, Hege Karlsen. Mistrivselen kan skyldes andre ting enn mobbing også, men hvis en elev opplever at skolehverdagen ikke er god, må vi voksne ta tak i det, sier hun.

Tidligere handlet det mye om krenkelser og mobbing, nå er det fokus på at elever har rett på et trygt og godt miljø, presiserer rektoren.

Rektor ved Jørstadmoen skole, Hege Karlsen

TAR UNGENE PÅ ALVOR: Ingen skal ha en dårlig skolehverdag, sier rektor på Jørstadmoen skole, Hege Karlsen

Foto: Arne Sørenes / NRK

1. august trådte endringen av kapittel 9A i Opplæringsloven i kraft. Den skal sikre at dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø kan eleven eller foreldrene melde saken til fylkesmannen, etter at saken er tatt opp med rektor ved skolen. Skolen har så ei uke på seg til å ta tak i saken.


I de fleste fylker merker man nå at den nye klageretten blir brukt.

Dobbelt så mange saker

En ringerunde NRK har gjort viser at det i noen fylker er dobbelt så mange henvendelser etter at det nye regelverket trådte i kraft. Men, det er vanskelig å sammenlikne før og etter 1. august fordi nå registreres alle henvendelser om mobbing hos fylkesmannen, det gjorde man ikke tidligere.

Før ble bare saker som hadde vært til behandling registrert.

Både Oslo og Akershus melder om en dobling i antall henvendelser i forhold til samme periode i fjor.

Hos fylkesmannen i Møre og Romsdal har de fått inn 9 henvendelser siden 1.august, det er 1 mer enn i hele fjor. De har rutine på at de har møte to ganger i uka og går gjennom alle meldinger som har kommet inn, og alle får raskt svar. De fleste som melder fra får en telefon fra fylkesmannen samme dag eller neste.

I Hordaland har det kommet inn 15 saker etter 1.august, i Buskerud og Oppland har det kommet inn 8.

Utdanningsdirektør i Oppland, Ingrid Bøe

FLERE TAR KONTAKT: Utdanningsdirektør i Oppland, Ingrid Bøe, har fått flere henvendelser om mobbing

Foto: Arne Sørenes / NRK

Utdanningsdirektør i Oppland, Ingrid Bøe, sier at disse sakene nå er under behandling. – Det betyr at vi henter inn informasjon fra skolene om de har gjort det de skal i forhold til loven, og vi snakker med foreldre og elever, sier hun.