Demensteam ruster seg mot eldrebølgen

Over halvparten av norske kommuner har demensteam i omsorgstjenesten, deriblant Gjøvik. Helseministeren oppfordrer alle kommuner til å følge eksempelet.

Kari Merete Aamo, kordinator for demensteam i Hjemmesykepleien i Gjøvik

Kari-Merete Aamo koordinerer teamet i Gjøvik.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Anne Grethe Strøm-Erichsen

Helseministeren sikter mot bedre kompetanse både hos helsepersonell og pårørende.

Foto: Åsmund Hasli / NRK

Eirik Antonsen, sykepleier

Sykepleier Eirik Antonsen peker på at det stadig blir flere demente.

Foto: Monica Rikoll / NRK
– Vi jobber i hjemmet til brukeren fordi vi ser at når de bli behandlet i eget hjem så er det en mer ekte situasjon for dem. For oss er det en mulighet til å gjøre observasjoner av hjemmet deres og ut fra det tilrettelegge dagen, sier Kari-Merete Aamo, koordinator for demensteamet i Gjøvik.

Hun reiser ut med hjemmesykepleien i Gjøvik for å stille riktig diagnose og gi god behandling. 243 norske kommuner har opprettet egne demensteam, og Gjøvik etablerte sitt team i fjor høst.

Aktiv handlingsplan

70 000 har demensdiagnose i Norge. Eirik Antonsen ved Haugtun omsorgssenter i Gjøvik, mener det trengs mer opplæring på demens.

– Om 30 år er det dobbelt så mange eldre og dobbelt så mange som får en demensdiagnose, sier han.

Antonsen mener kunnskap om demens er avgjørende for at pasientene skal få riktig behandling, og får støtte fra helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun peker på handlingsplanen for demente som regjeringen vedtok i 2007:

– Målet med demensplanen som går frem mot 2015 er å bli bedre på utredning og diagnostisering, bygge ut flere gode botilbud, bygge dagtilbud og – ikke minst – få bedre kompetanse blant helsepersonell, og blant pårørende, sier hun.

Hun oppfordrer alle kommuner til å opprette demensteam. Tilrettelegging, som besøk av hjemmesykepleien, tilbud om dagsenter eller avlastning til pårørende, er noen av tjenestene som demensteamet organiserer.

Krevende utfordring

Foreløpig går det ikke an å kurere demens, og med eldrebølgen vil antallet demente i landet øke.

Helseministeren tror det blir krevende å skaffe nok ressurser til å ta vare på dem som er rammet av demens i fremtiden.

– Dette er noe som er en utfordring for alle land. Det vil være krevende å skaffe nok personell, så det er viktig hvordan vi innretter tilbudene og hvordan vi tar i bruk ny teknologi, sier Strøm-Erichsen.

Flere saker fra Innlandet