Hopp til innhold

Fordobling av posttraumatisk stress-symptomer under koronaen

Hver femte kvinne har hatt symptomer på sterk angst etter at pandemien brøt løs.

Kvinne som er veldig stresset i hverdagen

Ny norsk studie viser 19,5 prosent av kvinnene hadde symptomer på posttraumatisk stresslidelse etter koronapandemien.

Foto: Lena Høyberg / NRK

– Det er redsel for å miste jobben og økonomiske problemer, som slår sterkest ut, sier professor Tore Bonsaksen ved Høgskolen i Innlandet. Han er en av forskerne bak den nye studien, som først ble omtalt i Forskning.no

– Flere enn tidligere

Posttraumatisk stresslidelse er en type angst som kan ramme dem som har vært utsatt for krig, vold eller alvorlige ulykker.

Under pandemien har blant annet helsearbeidere fått slike plager.

Nå viser en ny norsk studie at flere kan ha reagert på samme måten.

Tore Bonsaksen, professor ved Høgskolen i Innlandet

Tore Bonsaksen er ergoterapispesialist og professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Foto: Høgskolen i Innlandet

Av 4500 nordmenn som svarte på undersøkelsen, hadde 12,5 prosent av mennene og 19,5 prosent av kvinnene symptomer på posttraumatisk stresslidelse etter pandemien.

Det er mer enn dobbelt så mange som i en befolkningsundersøkelse fra 2019 – før pandemien.

– Tenk deg selv om du sto i fare for å miste jobben. Det å betale de faste, løpende regningene er en vesentlig del av tilværelsen. Dersom du skulle bli fratatt den muligheten, så er det klart du ville bli veldig stressa, sier Bonaksen.

Selvmordstanker

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund

Foto: Magnus Kristiansen

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund er ikke overrasket over resultatene i den nye studien.

– En av tre har nå direkte psykiske plager som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Mental Helse merker økt pågang på sin hjelpetelefon.

– Våre linjer er opptatte hele døgnet. Vi ser at mange mennesker står i kø og vil komme gjennom.

Hun sier mange tar kontakt fordi de er bekymra for hvilke følger pandemien får for jobben deres og den psykiske helsa.

– Det er mange pårørende som ringer og nå er det svært mange ungdommer. Vi får mye mer tilbakemeldinger nå om at flere sliter med blant annet selvmordstanker og angst på bakgrunn av pandemien.

– Tøft å bli permittert

– Det å ikke kunne gå på jobb var hardt, sier Kari Nordbæk.

Restaurantsjefen på Elgstua Kafé i Elverum var en av flere hundre tusen nordmenn som ble permittert da landet stengte ned under koronapandemien våren 2020.
– Det var veldig spesielt i hvert fall til å begynne med. De første ukene var ganske tøffe, egentlig.

Kari Nordbæk, restaurantsjef ved Elgstua Kafé i Elverum

Kari Nordbæk, restaurantsjef ved Elgstua Kafé i Elverum syns det var tungt å stenge kaféen da Norge stengte under koronapandemien.

Foto: Stein S Eide / NRK


Hun forstår godt at mange som mister jobben under koronapandemien sliter med tanker om hvordan det skal gå økonomisk.

– Ja, det er har vi jo lest mye om. Mange har jo familie og barn. Klart det har vært mye bekymringer for folk. Det er tøffe tider, og vi merket det her også. Restaurantbransjen er beintøff.

Restaurantsjefen er glad hun er tilbake i full jobb.

– Jeg har det bra! Det er verre for mange andre. Det er mye som er stengt ennå. Det er tragisk.

Er forsiktig

Spørreundersøkelsen ble gjort via sosiale medier i april og mai 2020. Det var 4500 deltakere. Ettersom det ikke er et representativt utvalg av befolkningen er Tore Bonsaksen forsiktig med å konkludere sikkert.

– Det å svare på en sånn undersøkelse om koronaen er kanskje mest interessant for dem som føler de er spesielt berørt av den også.

Sverre Urnes Johnson ved Universitetet i Oslo, som også har forsket på psykiske plager blant nordmenn under pandemien, sier en slik studie ikke kan konkludere med at det er bekymringen for økonomi som er årsaken til PTSD-symptomene.

Sverre Urnes Johnson

Sverre Urnes Johnson er psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo. I en studie i 2020 fant han ut at en av fire som jobber med koronasyke pasienter får posttraumatisk stress.

Foto: Privat

– Når deltagerne ikke har blitt fulgt opp over tid, er det umulig å svare på, sier han.

Likevel sier den nye studien oss noe om helsetilstanden i befolkningen nå.

En liten trøst: Selv om pandemien fører til høyt stressnivå blant mange. Sammenlignet med liknende studier i andre land, ligger Norge i det lavere sjiktet.

Flere saker fra Innlandet