Flere bestiller igjen hotell

Reiselivet opplever at mange igjen bestiller overnatting i sommer. I Trysil har det største hotellet, Radisson Blu Resort Trysil, hatt en økning i bestillingene med 68 prosent fra samme tid i fjor, ifølge Destinasjon Trysil.