Flere tøffe beskyldninger mot hovedtiltalt mor

Den nå 46 år gamle hovedtiltalte kvinnen i Alvdal-saken har utsatt både eldstedatteren og barnebarnet for seksuelle overgrep, hevder den nå 25 år gamle datteren.

Tegning fra rettsaken: Den eldste datteren til hovedtiltalt mor forklarer seg i retten.

Eldstedatteren til den hovedtiltalte moren forklarte seg i retten onsdag.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Eldstedatteren hevdet i retten onsdag at også moren hadde deltatt i den grove voldsutøvelsen hun ble utsatt for som barn før familien flyttet til Alvdal.

Fra før var det kjent at faren nesten daglig brukte vold mot henne.

Den 25 år gamle kvinnen framsto i Eidsivating lagmannsrett som et enda mer belastende vitne for den hovedtiltalte, 46 år gamle kvinnen, enn hun var da saken gikk for Nord-Østerdal tingrett i vinter.

Nylig ble moren, etter en samtale mellom barnevernet og 25-åringen, anmeldt for seksuelle overgrep mot 25-åringens datter.

Kvinnen hevdet i retten onsdag blant annet at moren også begikk seksuelle overgrep mot henne mens hun bare var seks-sju år gammel, at hun som barn ofte ble utsatt for vold fra moren og sin far og at moren da datteren var blitt voksen foreslo å betale henne 60 000 kroner for å være surrogatmor.

Morens daværende samboer skulle være faren, ifølge forslaget. Morens forsvarer, advokat Steffen Brandstad, var ikke overrasket over utfallene fra datteren. Hans klient tar kraftig avstand fra beskyldningene, ifølge Brandstad.

– Det er beskyldninger vi er kjent med fra før. Deler av dem ble henlagt av politiet for seks-sju år siden. Det er ingen grunn til å feste større lit til dem i dag enn det var den gangen, sier Brandstad til NTB.